SSP Požarevac poslala primedbe i sugestije za Nacrt budžeta Grada Požarevca za...

SSP Požarevac poslala primedbe i sugestije za Nacrt budžeta Grada Požarevca za 2021. godinu

Povodom objavljenog kratkog prikaza Nacrta budžeta Grada Požarevca za 2021. godinu, Stranka slobode i pravde u Požarevcu je blagovremeno dostavila Gradskoj upravi Grada Požarevca primedbe i sugestije u vezi navedenog predloga Nacrta budžeta, navodi se u saopštenju koje prenosimo u celosti.

“Najpre smatramo da je sam kratki prikaz Nacrt budžeta sadržajno netransparentan, naročito u delu koji se odnosi na planiranje rashoda i izdataka, obzirom da su isti uopšteno i načelno prikazani, da nije data struktura i planirana namena sredstava, tako da građani u većini slučajeva ne mogu znati na koji način i za koje namene će se raspoređena sredstava suštinski utrošiti. Shodno navedenom, nepoznata je struktura i planirana namena sredstava opredeljenih za javnu higijenu koja se nalazi na poziciji usluga čišćenja, a za koju je opredeljeno 60.664.818,00 dinara, održavanja zelenila u Požarevcu i Kostolcu za šta je opredeljeno 39.143.947,00 dinara, održavanja ulica, lokalnih puteva i trotoara (82.505.496,00 dinara) i zimskog održavanja ulica (44.331.435,00 dinara), naročito ako se ima u vidu da u navedenim slučajevima nije reč o investicijama, već o tekućim popravkama i održavanju. Nije eksplicitno ni definisano koje će se to mere neophodne za sprečavanje pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 finansirati iz budžeta grada i u kojim iznosima.

Smatramo de se samo na osnovu ovih nekoliko primera može zaključiti da prilikom pripreme budžeta nisu u celosti ispoštovani principi javnosti, potpunosti i tačnosti.

Prilikom izrade kratkog prikaza Nacrta budžeta nije se u dovoljnoj meri vodilo računa ni o trenutnim društvenim prilikama i okolnostima, te opštem interesu lokalnog stanovništva, a naročito je izostala adekvatna briga o deci i porodici. Tako imamo situaciju da su izdvajanja za vantelesnu oplodnju u iznosu od 4.800.000,00 dinara manja od izdvajanja za skelu u Brežanu koje iznosi 5.940.000,00 dinara, a da su izdvajanja za poklon-pakete za “đake prvake” od svega 1.000.000,00 dinara manja od izdvajanja za održavanje fontana za šta je opredeljeno 1.063.280,00 dinara. Takođe, izdvajanja za poklon pakete za novorođene bebe u iznosu od 3.500.000,00 dinara i izdvajanja za studentske stipendije u iznosu od 7.000.000,00 dinara u zbiru su manja od izdvajanja za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, koje iznosi 11.876.145,00 dinara.

Kako je cilj Stranke slobode i pravde da postavi sistem koji će o ljudima brinuti, a ne terati ih, te grad u koji će mladi želeti da ostanu i ostvare se u njemu, a ne da odu, u skladu sa navedenim smatramo da predloženi kratki prikaz Nacrt budžeta nije razvojni, da su odluke isključivo politički i interesno motivisane, te da u celini posmatrano predloženi Nacrt budžeta ne odražava stvarne potrebe građana.

U narednom periodu požarevački odbor Stranke slobode i pravde objaviće i ostale primedbe i sugestije u vezi navedenog predloga Nacrta budžeta upućene Gradskoj upravi Grada Požarevca, zaključuje se u saopštenju.

KOMENTARIŠI