Naplata rata svih kredita, kako za građane, tako i za privredu, stala je u subotu, 1. avgusta.

Novi moratorijum na otplatu kredita koji je Narodna banka Srbije propisala za sve dužnike koji to žele, a podrazumeva zastoj u otplati obaveza koje dospevaju od 1. avgusta do 30. septembra, praktično je juče stupio na snagu. Takođe, dužnici koji iz nekog razloga još nisu izmirili julske obaveze po osnovu kredita, kreditnih kartica i lizinga moći će da stopiraju i tu ratu.

Banke su do juče imale rok da obaveste klijente o moratorijumu, a sada dužnici mogu do 10. avgusta da se izjasne da li prihvataju ponuđeni zastoj u otplati kredita. Ako se u ovom roku ne jave banci, smatraće se da su ponudu prihvatili, a ako odbiju moratorijum banka će im, bez dodatnih troškova i kamate, naplatiti u međuvremenu dospele obaveze.

Na primer, ako rata stambenog kredita dospeva 3. avgusta, a klijent obavesti banku da ne želi moratorijum 7. avgusta, mesečna rata će biti naplaćena samo nekoliko dana kasnije nego obično i otplata zajma će se dalje nastaviti prema već utvrđenom planu.

Više novca za svakodnevne potrebe

Odluka NBS znači da klijenti banaka koji imaju stambeni, keš ili potrošački kredit, dozvoljeni minus ili kreditnu karticu, a koji prihvate moratorijum, neće u naredna dva meseca plaćati rate i neće imati nikakve troškove prema banci.

Zastoj u otplati svakako će značiti i privredi, posebno preduzećima koja su u proteklom periodu, na primer, investirala u novu opremu ili prostor, i koja su za to uzela značajne bankarske pozajmice. Dok vlasnici planiraju strategiju kako da premoste naredni period i isplate plate radnicima, moratorijum na kredite je vrsta podrške koja će im pomoći u opstanku poslovanja, uz još jedan paket ekonomskih mera koje je Vlada Srbije usvojila u četvrtak.

Nakon dvomesečnog moratorijuma, sledeća rata kredita koja će građanima i kompanijama stići na naplatu, praktično je oktobarska.

Nema zateznih kamata, ni prinudne naplate

Takođe, neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata.

Ipak, treba naglasiti da će nakon moratorijuma klijenti svoje kredite otplaćivati dva meseca duže, a mesečna rata će im i za nekoliko evra biti uvećana. Razlog je to što će ukupan iznos koji vraćaju biti uvećan za redovnu dvomesečnu kamatu koju banke obračunavaju i tokom zastoja u otplati i koju će nakon isteka moratorijuma pripisati ukupnom dugu. Ova kamata biće ravnomerno podeljena na broj preostalih rata.

KOMENTARIŠI