Foto: Urban City // arhiva

Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije između ostalih tačaka dnevnog reda, našao se Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva.

Među kandidatima se nalazi i Stanka Živković koja je predložena za sudiju Prekršajnog suda u Požarevcu.

Kako se navodi u obrazloženju, Stanković je predložena za sudiju sa mesta savetnika Poreske uprave (Ministarstvo finansija).

U zvaničnom dokumentu između ostalog se navodi da je Stanka Živković rođena 1969. u opštini Aleksandrovac. Kako se navodi, Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 1995. godine, pravosudni ispit položila je 1998. godine, dok je pripravnički staž obavila u Opštinskom sudu u Požarevcu, u periodu od marta 1996. do oktobra 1998. godine, najpre kao sudijski pripravnik – volonter, a zatim i sudijski pripravnik. U oktobru 1998. godine zasnovala je radni odnos u Republičkoj upravi javnih prihoda, Odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda Požarevac.

Od 22. decembra 2017. godine raspoređena je na radno mesto inspektor za prekršajne poslove u zvanju poreki savetnik.

Prema mišljenju pomoćnika direktora Poreske uprave Ministarstva finansija, Stanka Živković je stručna, ospobljena i dostojana za obavljanje sudijske funkcije u Prekršajnom sudu u Požarevcu. Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, kandidat Stanka Živkovićje položila ispit za prekršajne sudove i ostvarila ocenu pet, navodi se u dokumentu.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 30. marta 2021. godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izbor Stanke Živković, savetnika u Ministarstvu finansija – Poreska uprava, za sudiju Prekršajnog suda u Požarevcu.

POVEZANE VESTI

Svečano otvorena nova zgrada Prekršajnog suda u Požarevcu

Snimak otvaranja pogledajte OVDE.

 

KOMENTARIŠI