JP “Parking servis” Požarevac kupilo je teretno (pik-ap) vozilo za svakodnevne potrebe za nešto više od 11000€ (1.400.000,00 RSD).

Uređena je i jedna parking kućica na zatvoren parkiralištu u ulici Moše Pijade, vrednost investicije bila je milion dinara.

“Na samom računu u gotovini JP “Parking servis” Požarevac ima oko 19 miliona dinara i iz toga se već planira da se sledeće godine kupi novi “PAUK”, novo vozilo za odvoženje nepropisno parkiranih vozila, jer ovo vozilo je već sada dotrajajalo, veliki su kvarovi i nije više rentabilno za popravljanje”, istakla je V.D. direktor JP “Parking servis” Požarevac Marija Papović.

headingdunav4U toku zimskog perioda biće čišćena zatvorena parkirališta, za šta će se angažovati privatna firma koja će obavljati poslove čišćenja zatvorenih parkirališta u slučaju snega.

Takođe, Marija Papović apeluje na građane Požarevca da je u interesu svih nas da se vozila propisnu parkiraju, naročito ispred Doma zdravlja i Hitne pomoći i da se to čini na propisno i vidno obeleženim parking mestima u gradu.

 

KOMENTARIŠI