Predmetna raskrsnica je četvorokraka raskrsnica nejednake širine prilaznih krakova koji se ne ukrštaju pod uglom od devedeset stepeni i raskrsnica je značajno opterećena svim vidovima saobraćaja.

Trenutni režim odvijanja saobraćaja definisan je horizontalnom i vertikalnom signalizacijom pri čemu se saobraćaj na jednom kraku raskrsnice (krak ulice Sime Simića) odvija jednosmerno. Jedan pešački prelaz preko ulice Čede Vasojevića je opremljen svetlosnim signalima, prvenstveno radi povećanja bezbednosti pešaka. Ova svetlosna signalizacija je nedovoljna, neusklađena sa pozitivnim propisima, a bila je predmet i vandala, navodi se u konkursnoj dokumentaciji.

Foto: Google Maps screenshot

Projektom je predviđeno opremanje raskrsnice novom svetlosnom signalizacijom, a izrada
projektne dokumentacije i realizacija saobraćajno-tehničkih mera indicirana je kanalisanjem saobraćaja, razdvajanjem konfliktnih tokova i povećanjem bezbednosti saobraćaja  na raskrsnici ulica Čede Vasovića i Sime Simića.

Semafor spreman za penziju

Semafori bi, kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji trebalo da imaju LED sijalice i mogućnost funkcionisanja semafora dva sata u slučaju nestanka struje. Takođe će semafori biti povezani bežičnom internet vezom, tako da je moguće daljinsko pristupanje u slučaju kvara ili potrebnih izmena.

Projekat bi ako javna nabavka bude uspešna trebalo da bude završen okvirno do maja ove godine.

KOMENTARIŠI