Ovogodišnji slogan pomenute kampanje na nacionalnom nivou je „Testiraj se na HIV jer je važno da znaš.”

Cilj ove inicijative je da se kroz komunikaciju o dobrobitima testiranja na HIV i virusne hepatitise B i C omogući da što više osoba sazna svoj HIV, HBC i HCV status u što ranijem stadijumu infekcije. Akcija ima za cilj da podigne svest kod što većeg broja ljudi o dobrobiti testiranja i rizicima za inficiranje. Poželjno je što ranije saznati svoj HIV i/ili hepatitis status kako bi lečenje dalo što bolje rezultate.

HIV je i dalje veliki problem za javno zdravlje. Neprihvatljiva je činjenica da u Evropi od procenjenih 1,2 miliona osoba inficiranih HIV-om najmanje 25% osoba ne zna da je inficirano HIV-om, a da se čak polovina onih koji su inficirani HIV-om dijagnostikuje u trenutku kada im je imunološki sistem već značajno narušen, što uslovljava brojne zdravstvene komplikacije i lošiji odgovor na terapiju.

PODACI ZA BRANIČEVSKI I PODUNAVSKI OKRUG

Od 1987. godine, kada je prvi slučaj HIV/AIDS otkriven na teritoriji Braničevskog okruga, obolele su i registrovane 44 osobe od HIV/AIDS-a. Za isti period na teritoriji Podunavskog okruga obolele su i registrovane 52 osobe. Vodeći put transmisije infekcije i bolesti je nezaštićen seksualni kontakt, oboljevaju više osobe muškog pola u uzrasnoj grupi 30-59 godina.

U toku 2017. godine, do početka novembra meseca, registrovano je 5 obolelih sa teritorije Podunavskog okruga, a na teritoriji Braničevskog okruga obolele su 2 osobe; sve obolele osobe su muškarci.

Zavod za javno zdravlje Požarevac preporučuje svim osobama koje su imale neko rizično ponašanje u bližoj ili daljoj prošlosti da se posavetuju i besplatno i anonimno testiraju na HIV u Zavodu za javno zdravlje Požarevac – Savetovalištu za DPST– dobrovoljno, poverljivo i besplatno savetovanje pre i posle testiranja.

Zajedno sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje u Srbiji, naša ustanova je planirala i sprovodi brojne aktivnosti sa ciljem da se podigne svest kod što većeg broja ljudi o dobrobiti testiranja i rizicima koji su presudni za inficiranje (preuzmite mapu aktivnosti).

Zaključci i preporuke

Evropski vodič za testiranje na HIV preporučuje da dobrovoljno, poverljivo i besplatno testiranje na HIV treba da bude dostupno na različitim mestima pružanja usluga. Rutinsko i univerzalno testiranje treba da bude ponuđeno osobama koje dolaze u kontakt sa određenim službama, kao što su korisnici usluga ustanova za dijagnostikovanje i lečenje polno prenosivih infekcija, savetovališta za trudnice i korisnici usluga u ustanovama za lečenje bolesti zavisnosti. Takođe, testiranje treba da bude dostupno van zdravstvenih ustanova, u zajednici ili tokom sprovođenja terenskih aktivnosti u populacijama pod povećanim rizikom za HIV.

Iako je HIV prisutan u našoj zemlji više od 30 godina, procenjuje se da još uvek oko 1000 osoba ne zna da je inficirano HIV-om. Kod više od polovine osoba koje znaju svoj HIV status, HIV infekcija se dijagnostikuje kasno, tj. kada je imunološki sistem već značajno narušen, čak i kada nemaju znake i simptome bolesti i kada je rizik od obolevanja i umiranja od AIDS-a (sindroma stečenog imunološkog deficita) značajno veći. Što se ranije dijagnostikuje HIV infekcija i započne lečenje veće su šanse za dug i kvalitetan život.

Testiranje na HIV je danas deo odgovornog ponašanja, jer se dijagnostikovanjem HIV infekcije i lečenjem smanjuje mogućnost daljeg prenošenja HIV-a na druge osobe, uključujući i prenos HIV-a sa majke na dete.

Svake godine u Evropi bude dijagnostikovano više od 100.000 osoba inficiranih HIV-om, a ovaj broj u mnogim zemljama ne pokazuje trend smanjenja. Dosadašnji napori nisu rezultirali sprečavanjem inficiranja HIV-om. Povećanje obima testiranja na HIV praćenog savetovanjem je ključna preventivna aktivnost, te su stoga neophodne nove inicijative sprovedene u što većem obimu da se aktuelni tok epidemije preokrene.

Dobrovoljno, poverljivo i besplatno testiranje na HIV uz savetovanje pre i posle testiranja treba da bude dostupno na različitim mestima pružanja usluga, u zdravstvenom sistemu, ali i van zdravstvenih ustanova u zajednici ili tokom sprovođenja terenskih aktivnosti u populacijama pod povećanim rizikom za HIV, uz upotrebu brzih testova za preliminarnu detekciju prisustva HIV-a u uzorku krvi ili uzorku pljuvačke.

Preporučuje se ponovno testiranje makar jednom godišnje osobama iz populacija pod povećanim rizikom, kao i HIV negativnim osobama čiji je seksualni partner HIV pozitivan, dok osobe sa rizičnim ponašanjem treba posavetovati da se retestiraju na HIV i češće.

Povećanje obima testiranja na HIV će smanjiti obolevanje i umiranje među pacijentima, a smanjiće i broj novih infekcija HIV-om odnosno prenošenje HIV-a na druge osobe, te će se na taj način smanjiti i ekonomsko optrećenje u sistemu zdravstvene zaštite.

Savetovalište za dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV/AIDS

U okviru Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Požarevac, više od 15 godina funkcioniše Savetovalište za dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV/AIDS (DPST).

U Savetovalištu rade edukovane osobe – savetnici, koji pažljivo slušaju svog klijenta i iskreno žele da svom klijentu približe sve što ih interesuje vezano za HIV infekciju (način prenošenja, prevenciji HIV i testiranju na HIV), da bi klijenti samoinicijativno posle savetovanja radili na smanjenju svog rizičnog ponašanja i smanjenju rizika za HIV infekcijom.

Savetovanje se prilagođava potrebama klijanata tako da može biti indivudualno, savetovanje parova i grupno savetovanje, kao i savetovanje uz prisustvo članova porodice ili prijatelja.

Osnovni principi DPST-a su: bezrezervna poverljivost, anonimnost i dobrovoljno i besplatno testiranje zasnovano na saglasnosti klijenta.

U toku savetovanja savetnik ima sasvim dovoljno vremena da sasluša i razgovara sa klijentom o razlozima za testiranjem o njegovom rizičnom ponašanju i mogućnostima smanjenjenja rizika; klijent dobija sve potrebne informacije o toku testiranja na HIV kao i tumačenju dobijenog rezultata. I ono što je bitno – RAZGOVOR IZMEĐU KLIJENTA I SAVETNIKA JE POVERLjIV.

Klijenti koji žele da saznaju o prenošenju HIV infekcije kao i svoj HIV status, treba da lično dođu u Zavod za javno zdravlje Požarevac ili da stupe u kontakt sa savetnikom, putem telefona 012/531-628 kao i putem e-adrese savetovaliste-dpst@zzjzpo.rs

RADNO VREME SA KLIJENTIMA: svakog četvrtka od 9 do 14 sati

KOMENTARIŠI