Svetski dan borbe protiv side, 1. decembar 2017. godine „Testiraj se na...

Svetski dan borbe protiv side, 1. decembar 2017. godine „Testiraj se na HIV jer je važno da znaš”

Svetski dan borbe protiv side, 1. decembru, prvi put obeležen 1988. godine.

Ovogodišnji slogan pomenute kampanje na nacionalnom nivou je „Testiraj se na HIV jer je važno da znaš.”

Cilj ove inicijative je da se kroz komunikaciju o dobrobitima testiranja na HIV i virusne hepatitise B i C omogući da što više osoba sazna svoj HIV, HBC i HCV status u što ranijem stadijumu infekcije. Akcija ima za cilj da podigne svest kod što većeg broja ljudi o dobrobiti testiranja i rizicima za inficiranje. Poželjno je što ranije saznati svoj HIV i/ili hepatitis status kako bi lečenje dalo što bolje rezultate.

HIV je i dalje veliki problem za javno zdravlje. Neprihvatljiva je činjenica da u Evropi od procenjenih 1,2 miliona osoba inficiranih HIV-om najmanje 25% osoba ne zna da je inficirano HIV-om, a da se čak polovina onih koji su inficirani HIV-om dijagnostikuje u trenutku kada im je imunološki sistem već značajno narušen, što uslovljava brojne zdravstvene komplikacije i lošiji odgovor na terapiju.

PODACI ZA BRANIČEVSKI I PODUNAVSKI OKRUG

Od 1987. godine, kada je prvi slučaj HIV/AIDS otkriven na teritoriji Braničevskog okruga, obolele su i registrovane 44 osobe od HIV/AIDS-a. Za isti period na teritoriji Podunavskog okruga obolele su i registrovane 52 osobe. Vodeći put transmisije infekcije i bolesti je nezaštićen seksualni kontakt, oboljevaju više osobe muškog pola u uzrasnoj grupi 30-59 godina.

U toku 2017. godine, do početka novembra meseca, registrovano je 5 obolelih sa teritorije Podunavskog okruga, a na teritoriji Braničevskog okruga obolele su 2 osobe; sve obolele osobe su muškarci.

Zavod za javno zdravlje Požarevac preporučuje svim osobama koje su imale neko rizično ponašanje u bližoj ili daljoj prošlosti da se posavetuju i besplatno i anonimno testiraju na HIV u Zavodu za javno zdravlje Požarevac – Savetovalištu za DPST– dobrovoljno, poverljivo i besplatno savetovanje pre i posle testiranja.

Zajedno sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje u Srbiji, naša ustanova je planirala i sprovodi brojne aktivnosti sa ciljem da se podigne svest kod što većeg broja ljudi o dobrobiti testiranja i rizicima koji su presudni za inficiranje (preuzmite mapu aktivnosti).

Zaključci i preporuke

Evropski vodič za testiranje na HIV preporučuje da dobrovoljno, poverljivo i besplatno testiranje na HIV treba da bude dostupno na različitim mestima pružanja usluga. Rutinsko i univerzalno testiranje treba da bude ponuđeno osobama koje dolaze u kontakt sa određenim službama, kao što su korisnici usluga ustanova za dijagnostikovanje i lečenje polno prenosivih infekcija, savetovališta za trudnice i korisnici usluga u ustanovama za lečenje bolesti zavisnosti. Takođe, testiranje treba da bude dostupno van zdravstvenih ustanova, u zajednici ili tokom sprovođenja terenskih aktivnosti u populacijama pod povećanim rizikom za HIV.

Iako je HIV prisutan u našoj zemlji više od 30 godina, procenjuje se da još uvek oko 1000 osoba ne zna da je inficirano HIV-om. Kod više od polovine osoba koje znaju svoj HIV status, HIV infekcija se dijagnostikuje kasno, tj. kada je imunološki sistem već značajno narušen, čak i kada nemaju znake i simptome bolesti i kada je rizik od obolevanja i umiranja od AIDS-a (sindroma stečenog imunološkog deficita) značajno veći. Što se ranije dijagnostikuje HIV infekcija i započne lečenje veće su šanse za dug i kvalitetan život.

Testiranje na HIV je danas deo odgovornog ponašanja, jer se dijagnostikovanjem HIV infekcije i lečenjem smanjuje mogućnost daljeg prenošenja HIV-a na druge osobe, uključujući i prenos HIV-a sa majke na dete.

Svake godine u Evropi bude dijagnostikovano više od 100.000 osoba inficiranih HIV-om, a ovaj broj u mnogim zemljama ne pokazuje trend smanjenja. Dosadašnji napori nisu rezultirali sprečavanjem inficiranja HIV-om. Povećanje obima testiranja na HIV praćenog savetovanjem je ključna preventivna aktivnost, te su stoga neophodne nove inicijative sprovedene u što većem obimu da se aktuelni tok epidemije preokrene.

Dobrovoljno, poverljivo i besplatno testiranje na HIV uz savetovanje pre i posle testiranja treba da bude dostupno na različitim mestima pružanja usluga, u zdravstvenom sistemu, ali i van zdravstvenih ustanova u zajednici ili tokom sprovođenja terenskih aktivnosti u populacijama pod povećanim rizikom za HIV, uz upotrebu brzih testova za preliminarnu detekciju prisustva HIV-a u uzorku krvi ili uzorku pljuvačke.

Preporučuje se ponovno testiranje makar jednom godišnje osobama iz populacija pod povećanim rizikom, kao i HIV negativnim osobama čiji je seksualni partner HIV pozitivan, dok osobe sa rizičnim ponašanjem treba posavetovati da se retestiraju na HIV i češće.

Povećanje obima testiranja na HIV će smanjiti obolevanje i umiranje među pacijentima, a smanjiće i broj novih infekcija HIV-om odnosno prenošenje HIV-a na druge osobe, te će se na taj način smanjiti i ekonomsko optrećenje u sistemu zdravstvene zaštite.

Savetovalište za dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV/AIDS

U okviru Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Požarevac, više od 15 godina funkcioniše Savetovalište za dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV/AIDS (DPST).

U Savetovalištu rade edukovane osobe – savetnici, koji pažljivo slušaju svog klijenta i iskreno žele da svom klijentu približe sve što ih interesuje vezano za HIV infekciju (način prenošenja, prevenciji HIV i testiranju na HIV), da bi klijenti samoinicijativno posle savetovanja radili na smanjenju svog rizičnog ponašanja i smanjenju rizika za HIV infekcijom.

Savetovanje se prilagođava potrebama klijanata tako da može biti indivudualno, savetovanje parova i grupno savetovanje, kao i savetovanje uz prisustvo članova porodice ili prijatelja.

Osnovni principi DPST-a su: bezrezervna poverljivost, anonimnost i dobrovoljno i besplatno testiranje zasnovano na saglasnosti klijenta.

U toku savetovanja savetnik ima sasvim dovoljno vremena da sasluša i razgovara sa klijentom o razlozima za testiranjem o njegovom rizičnom ponašanju i mogućnostima smanjenjenja rizika; klijent dobija sve potrebne informacije o toku testiranja na HIV kao i tumačenju dobijenog rezultata. I ono što je bitno – RAZGOVOR IZMEĐU KLIJENTA I SAVETNIKA JE POVERLjIV.

Klijenti koji žele da saznaju o prenošenju HIV infekcije kao i svoj HIV status, treba da lično dođu u Zavod za javno zdravlje Požarevac ili da stupe u kontakt sa savetnikom, putem telefona 012/531-628 kao i putem e-adrese savetovaliste-dpst@zzjzpo.rs

RADNO VREME SA KLIJENTIMA: svakog četvrtka od 9 do 14 sati

KOMENTARIŠI