Svetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar

Svetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar

Svetski dan mentalnog zdravlja se obeležava svake godine 10. oktobra na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje i uz podršku Svetske zdravstvene organizacije, a u partnerstvu sa ministarstvima zdravlja i organizacijama civilnog društva širom sveta. Ove godine Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se pod sloganom „Zajedno u prevenciji samoubistva.”

Samoubistva se mogu sprečiti. Postoji niz mera koje se mogu preduzeti na nivou populacije, grupe i pojedinca sa ciljem sprečavanja samoubistva i pokušaja samoubistva.

Prevencija i kontrola uključuju sledeće mere:

smanjenje pristupa sredstvima koja se koriste za samoubistvo (npr. pesticidima, vatrenom oružju, određenim lekovima);
odgovorno medijsko izveštavanje;
implementacija strateških dokumenata sa ciljem smanjenja štetne upotrebe alkohola;
rana identifikacija, lečenje i nega ljudi sa mentalnim poremećajem i zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, simptomima hroničnog bola i sa akutnim emocionalnim tegobama;
obuka nespecijalizovanih zdravstvenih radnika za procenu i upravljanje samoubilačkim ponašanjem;
trajna briga o ljudima koji su pokušali samoubistvo i pružanje podrške u zajednici.

– Najveći izazovi i prepreke u prevenciji samoubistva su stigma i tabu

Stigma, koja se posebno odnosi na mentalne poremećaje i samoubistvo, podrazumeva da mnogi ljudi koji razmišljaju o oduzimanju vlastitog života ili koji su pokušali samoubistvo ne traže pomoć i zato ne dobijaju neophodnu pomoć. Prevencija samoubistva nije na adekvatan način implementirana u javnozdravstvene politike, pre svega zbog nedostatka svesti o samoubistvu kao glavnom javnozdravstvenom problemu i tabu temi u mnogim društvima u kojima se o samoubistvu otvoreno ne razgovara. Do danas je samo nekoliko zemalja uključilo prevenciju samoubistava među svoje zdravstvene prioritete, a samo 38 zemalja je prijavilo da ima nacionalnu strategiju sprečavanja samoubistva.

SZO prepoznaje samoubistvo kao prioritet u javnom zdravlju. Prvi izveštaj SZO o samoubistvu „Prevencija samoubistva: globalni imperativ” objavljen 2014. godine, ima za cilj da poveća svest o značaju samoubistva i pokušaja samoubistva i učini prevenciju samoubistva prioritetom na globalnom planu javnog zdravlja. Takođe ima za cilj da podstakne i pomogne zemljama da razviju ili ojačaju sveobuhvatne strategije za sprečavanje samoubistava u multisektorskom pristupu javnom zdravlju.

U Akcionom planu SZO za mentalno zdravlje 2013–2020, države članice SZO obavezale su se na postizanje globalnog cilja smanjenja stopa samoubistava za 10% do 2020. godine.

Zavod za javno zdravlje Požarevac, u saradnji sa domovima zdravlja na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga podržava i organizuje obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja, sa ciljem sprečavanja samoubistva i pokušaja samoubistva.

KOMENTARIŠI