Svi propisi i zakoni na samo jednom mestu

Svi propisi i zakoni na samo jednom mestu

Pravno-informacioni sistem Republike Srbije predstavlja najveću pravnu bazu u Srbiji koja jedina sadrži važeće i zvanične zakone i druge propise u izvornom i tačnom obliku uz mogućnost jednostavnog praćenja izmena i dopuna svakog propisa.

Osnovna prednost PIS-a jeste besplatna dostupnost svih važećih propisa za sve građane koji imaju pristup internetu. Pretraživanje baze je jednostavno i lako, a korisnici na jednom mestu mogu pronaći sve brojeve „Službenog glasnika“, arhivu službenih glasila, usklađenu sudsku praksu koja počiva na merodavnim odlukama, komentare i tumačenja zakona, veze ka različitim evropskim direktivama i zakonima, kao i presude i objašnjenja Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Veliki broj predstavnika stručne javnosti zagovornici su korišćenja Pravno-informacionog sistema Republike Srbije, budući da je, kako oni ističu, dostupnost pouzdanih, ažurnih i potpunih informacija o relevantnim propisima i pravnoj praksi organa javne vlasti preduslov za postojanje uređene pravne države.
Svi objavljeni podaci su pouzdani i tačni: Dobrosav Milovanović

„Pravno-informacioni sistem izdvaja se od svih ostalih elektronskih pravnih baza zahvaljujući pouzdanosti i tačnosti svih objavljenih podataka, budući da je upravljanje, kao delatnosti od javnog značaja, povereno javnom preduzeću „Službeni glasnik“, koje ima tradiciju objavljivanja zakona, propisa i drugih akata dužu od 200 godina.

PIS predstavlja nezamenljiv instrument za zaposlene u različitim pravosudnim i drugim institucijama i privrednim društvima, naročito u aktuelnom trenutku, budući da omogućava prikazivanje svih podzakonskih akata, prakse organa i stavova stručnjaka koji su povezani sa oko 250 zakona koje je potrebno uskladiti sa Zakonom o opštem upravnom postupku koji je počeo da se primenjuje 1. juna 2017. godine.

Pomenuto usklađivanje ima za cilj povećanje pravne sigurnosti i olakšanje primene propisa, a predviđeno je da bude završeno do 1. juna 2018. godine“, mišljenje je Dobrosava Milovanovića, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Baza Pravno-informacionog sistema nije namenjena samo onima koji se profesionalno bave pravom i pravnom naukom, već i svakom građaninu koji želi da se informiše o određenom propisu, sudskoj praksi ili da, na primer, pronađe odgovarajući model ugovora.

Na veoma jednostavan i brz način se pronađu odgovori na pravna pitanja, a svako ko ima pristup internetu, pomoću kompjutera, pametnog telefona ili nekog od prenosnih uređaja može veoma lako pretraživati međusobno povezane baze.

Svakodnevno ažuriranje

Baze se ažuriraju dnevno, a činjenica da nije potreban nikakav poseban softver za pristupanje Pravno-informacionom sistemu RS čini ga još pristupačnijim. Uz to, korišćenje sajta prilagođeno je i slabovidim osobama.

KOMENTARIŠI