TE „Kostolac A“ više od plana za 7%

TE „Kostolac A“ više od plana za 7%

Foto: Energija Kostolac

U prva dva meseca svi proizvodni kapaciteti termoelektrana „Kostolac“ radili su prema zahtevu energetskog sistema „Elektroprivrede Srbije“ i ukupno sistemu isporučili 1.126.887 megavat-časova.

Najstariji blokovi termoelektrane TE „Kostolac A“ proizveli su 362.612 megavata, što je za sedam odsto više od plana.

Ovi blokovi su ujedno isporučivali i toplotnu energiju za daljinski sistem grejanja gradova Požarevac i Kostolac.Blokovi TE „Kostolac B“ tokom januara i februara proizveli su 764.275 megavat-časova električne energije, u skladu sa potrebama sistema.

Tokom zimske sezone blokovi termoelektrana u Kostolcu radili su stabilno i ostvarili zadatak postavljen pred energetičare kada se radi o količini isporučene električne energije

KOMENTARIŠI