Tri hiljade posmatrača Crte pratiće izborni dan

Tri hiljade posmatrača Crte pratiće izborni dan

Tri hiljade Crtinih posmatrača, obučenih po najvišim međunarodnim standardima,
posmatraće izborni dan, odnosno kvalitet procesa glasanja na parlamentarnim i
beogradskim izborima 17. decembra.

Crta će o danu glasanja izveštavati na osnovu dva slučajna uzorka, reprezentativna za Srbiju (500 biračkih mesta) i za Beograd (500 biračkih mesta).

Slučajni i reprezentativni uzorak biračkih mesta odražava strukturu svih birаčkih mesta, njihovu veličinu, raspoređenost, regionalne i političke specifičnosti, čime se obezbeđuje da informacije dobijene sa tih biračkih mesta budu reprezentativne za Beograd, odnosno za celu Srbiju (bez biračkih mesta na kojima će glasati birači sa Kosova i Metohije).

Posmatrači će biti prisutni na biračkim mestima od početka priprema za njihovo
otvaranje u 6 časova ujutru, pa sve dok birački odbori javno ne objave rezultate glasanja, čime se obezbeđuje sveobuhvatan uvid u dešavanja na biračkim mestima. Mobilni timovi pratiće dešavanja ispred biračkih mesta širom Srbije.

Crta će tokom izbornog dana javnost obaveštavati o tome kako protiče proces
glasanje, poštovanju procedura i izlaznosti.

Pošto se 17. decembra održavaju izbori na više nivoa, očekuje se da će proces prebrojavanja glasova trajati dugo kao i na izborima 2022. godina, a znatno duže nego 2020. godine kada su održavani samo parlamentarni izbori.

Kako bi se obezbedila potpuna pouzdanost podataka, Crta će s projekcijom rezultata izbora u javnost izaći tek kad prikupi i obradi podatke sa najmanje 95 odsto biračkih mesta iz uzorka.

KOMENTARIŠI