Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine, sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. Svake godine u svetu 17,9 miliona ljudi umire kao posledica bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona.

Svetska federacija za srce upozorava da najmanje 85% prevremenih smrtnih ishoda može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika (pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost).

Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom „SVIM SRCEM ZA ZDRAVO SRCE”.

Živimo u vremenu pandemije COVID-19 koja je opteretila zdravstvene sisteme, zdravstvene radnike i podigla nivo individualne odgovornosti za sopstveno zdravlje i zdravlje celokupnog društva. Tok pandemije je još uvek nepredvidiv, zbog čega je briga o stanju našeg srca trenutno važnija nego ikada. Zato ove godine, 29. septembra, kampanja povodom obeležavanja Svetskog dana srca ističe značaj bolesti srca i krvnih sudova, koje su vodeći uzrok smrti u svetu. COVID-19 naročito ugrožava srčane bolesnike i stavlja ih pod dvostruki rizik. S jedne strane, srčani bolesnici su već narušenog zdravlja, a ako se inficiraju virusom SARS-CoV-2, rizik da razviju težu kliničku sliku COVID-19 je veći.

Ljudi koji imaju srčanu slabost su mnogo osetljiviji na infekciju COVID-19 i razvoj komplikacija. Srčana slabost je ozbiljno zdravstveno stanje, kada oslabljeni srčani mišić ne snabdeva telo dovoljnom količinom krvi. Simptomi i znaci srčane slabosti su: otežano disanje, umor i otok potkolenica. Od srčane slabosti u svetu boluje 26 miliona ljudi. Srčana slabost je najčešći uzrok hospitalizacija u svetu.

Svi možemo „Svim srcem za zdravo srce” tako što ćemo obećati sebi, svojoj porodici, svojim prijateljima, svojim bolesnicima, stanovništvu da male promene u životnom stilu mogu uticati na zdravlje našeg srca: prestanak pušenja, pravilna ishrana, 30 minuta fizičke aktivnosti dnevno mogu da pomognu u prevenciji bolesti srca i krvih sudova.

Prema podacima Populacionog registra za akutni koronarni sindrom, od bolesti srca i krvnih sudova (KVB) tokom 2018. godine u Srbiji je umrlo 52663 osoba. Bolesti srca i krvnih sudova, sa učešćem od 51,8% u svim uzrocima smrti, vodeći su uzrok umiranja u Srbiji. Zajedno, ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti, vodeći su uzroci smrtnosti u ovoj grupi oboljenja.

U Srbiji je 2018. godine, od akutnog koronarnog sindroma, kao najtežeg oblika ishemijske bolesti srca, je umrlo 4652 osobe. Stopa smrtnosti od akutnog koronarnog sindroma u Srbiji iznosila je 40,4/100000 stanovnika.

Prema rezultatima Analize zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji Braničevskog okruga za 2019. godinu, na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno na nivou domova zdravlja, Bolesti sistema krvotoka zauzimaju 2. mesto sa 11,54% od ukupnog broja lečenih lica, dok na nivou sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno bolničkog lečenja Bolesti sistema krvotoka zauzimaju 1. mesto sa 13,2% od ukupnog broja bolnički lečenih lica. U periodu od 2007. do 2019. godine, Bolesti sistema krvotoka zauzimaju vodeće mesto u umiranju stanovništva na teritoriji Braničevskog okruga. Samo u toku 2019. godine, od Bolesti sistema krvotoka na teritoriji Braničevskog okruga umrlo je ukupno 1881 lice ili 60,8% od ukupnog broja umrlih.

Najznačajniji faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti

Većina Kardiovaskularnih bolesti je uzrokovana faktorima rizika koji se mogu kontrolisati, lečiti ili modifikovati, kao što su: visok krvni pritisak, visok nivo holesterola, prekomerna uhranjenost/gojaznost, upotreba duvana, fizička neaktivnost i šećerna bolest. Međutim, postoje i neki faktori rizika koji se ne mogu kontrolisati, kao što su: godine starosti, pol, bolesti u porodici/genetski faktor.

Svetska federacija za srce vodi globalnu borbu protiv srčanih bolesti i moždanog udara, sa fokusom na zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje preko ujedinjene zajednice koja broji više od 200 članica i okuplja medicinske organizacije i fondacije za srce iz više od 100 zemalja. Svetska federacija za srce usmerava napore za ostvarenje cilja Svetske zdravstvene organizacije da se za 25% smanje prevremeni smrtni ishodi od bolesti srca i krvnih sudova do 2025. godine.

Zavod za javno zdravlje Požarevac je ustanova čija je prioritetna aktivnost rad na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, koje se baziraju na prihvatanju zdravih stilova života i prevazilaženju rizičnog ponašanja, a sve u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja svih kategorija stanovništva.

Samo zajedničkim naporima možemo pomoći svim ljudima da vode bolji i zdraviji život sa zdravim srcem.

KOMENTARIŠI