Foto: Urban City / arhiva

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se 10.3. 2023. godine u skupštinskoj sali Gradskog zdanja od 10 sati.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, ul.
Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom:,,Za javnu raspravu o nacrtu Odluke o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca“.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja, na kome će biti davani odgovori na pitanja i razmatrane eventualne primedbe na nacrt Odluke, organizovaće se u sedištu Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, dana 10.03.2023. godine.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI