U petak neradan dan, ako radite sledi vam 110% preko dnevnice

U petak neradan dan, ako radite sledi vam 110% preko dnevnice

Foto: Urban City / I.P.

Državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu biće obeležen u petak, 11. novembra. Ovaj praznik obeležava se neradno.

Osim na dane državnih praznika, zaposleni imaju pravo da ne rade u dane određenih verskih praznika.

Zaposleni ima pravo da odsustvuje na dan praznika za koji je zakonom propisano da se ne radi i za to vreme ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno ako radi na dan praznika ostvaruje pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika samo za onoliko dana koliko je Zakonom propisano da se taj praznik praznuje.

S obzirom da je Zakonom propisano da se državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje jedan dan i pravo na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad na ovaj dan državnog praznika zaposleni može da ostvari samo za jedan dan.

Dodatno, poslodavci vam mogu ponuditi i “zamenski” slobodan dan, ukoliko vaše radno vreme ne može drugačije da se organizuje. Sve je naravno, stvar dogovora sa vašim poslodavcem, ali mu ukažite ukoliko mislite da vaša zakonska prava nisu ispoštovana.

Prema Zakonu o radu, zaposleni koji radi na dan praznika koji je po zakonu neradan dan ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 110 odsto od osnovice.

Uvećanje od 110% primenjuje se na ugovorenu satnicu, te zaposleni prima 100 odsto redovne zarade (dnevnice) + 110 odsto redovne zarade (dnevnice).

Zaposleni koji radi na dan državnog praznika praktično će primiti 210 odsto ugovorene dnevnice ako tog dana bude raspoređen na rad.

KOMENTARIŠI