U požarevačkom Domu zdravlja počela je realizacija projekta „Savetodavno-terapijske aktivnosti za decu...

U požarevačkom Domu zdravlja počela je realizacija projekta „Savetodavno-terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i članove njihove porodice“

Projekat sprovode Dom zdravlja Požarevac i Udruženje „Veritas“, a odobrilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

„Pronađen je zajednički interes – pacijenti. Dom zdravlja daje prostorije, a Veritas stručni kadar. Tokom realizacije projekta, od maja do decembra, biće pružane usluge deci sa smetnjama u razvoju i članovima njihovih porodica.“ – rekao je dr Dragan Rakić, direktor Doma zdravlja Požarevac.

Dom zdravlja je prva ustanova iz sistema zdravstvene zaštite sa kojom je „Veritas“ izgradio partnerstvo, a rezultati će pokazati koliki je značaj i potreba za ovakvim aktivnostima.

„Projekat je osmišljen tako da se najveći broj aktivnosti odvija sa decom kod kojih postoji sumnja da imaju smetnje u razvoju ili su im već dijagnostifikovane smetnje u razvoju. Dom zdravlja sa ljudskim kapacitetima koje ima ne može da izađe u susret velikom broju dece sa smetnjama u razvoju i članovima njihovih porodica“, kazala je Jasmina Turudić, defektolog iz udruženja „Veritas“.

U toku realizacije projekta biće urađen skrining, u saradnji za razvojnim savetovalištem i pedijatrijskom službom. Roditelji će odgovarati na “upitnik” kako bi prepoznali problem koje dete ima. Time će se videti koliko iz opšte populacije ima smetnji za koje treba uraditi ranu intervenciju, odnosno pružiti tretman, kako bi se prevazišle smetnje i teškoće ili razvili potencijali koji su prisutni kod dece.

KOMENTARIŠI