Foto: Urban City / B.P.

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović potpisao je ugovore o pokretanju sopstvenog biznisa i zapošljavanja sa 25 korisnika ovoga programa.

Grad Požarevac je i treći put dobio finansijska sredstva kroz Program nemačke razvojne saradnje ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“- Inicijativa za inkluziju 3.

Projekat podrazumeva unapređenje položaja marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina kroz pomoć u pokretanju sopstvenog posla, zapošljavanju, organizovanju stručnih kurseva i obuka po ličnom izboru.

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović je izjavio da je  cilj lokalne samouprave da sa Nemačkom kao partnerom, i sa dve partnerske organizacije sa teritorije Grada Požarevca i Romskim udruženjem žena ,,Ruž“ i Udruženjem Roma Braničevskog okruga“ pomogne zapošljavanje sugrađana koji najteže dolaze do posla i koji su najugroženiji. Vrednost samog Projekta je 100.000,00 evra.

Zaključeni su ugovori za dodelu subvencija kroz kupovinu opreme za pokretanje sopstvenog biznisa. Ugovore zaključujemo sa 10 osoba koje će pokrenuti svoje poslovanje. Vrednost opreme koju nabavljamo je ukupno 30.000,00 evra, zapošljavanje 15 osoba u već postojećim preduzećima na teritoriji Grada, kroz subvencije za kupovinu opreme u ukupnoj vrednosti od 37.500,00 evra

Požarevac je već dva puta sproveo projekte uz partnerstvo sa GIZ-om, u vrednosti od skoro 400.000,00 evra, a za unapređenje položaja Roma i drugih marginalizovanih grupa. Konkretan rezultat sprovođenja ovih projekata je pokretanje 35 start-ap preduzeća, zapošljavanje 45 osoba u postojećim preduzećima i obučavanje više od 60 osoba kroz specijalizivane treninge za različite zanate, čime je stvoren preduslov za zapošljavanje naših sugrađana koji najteže dolaze do posla.

Pavlović je još dodao da je ovo deo onoga što je grad učinio kako bi poboljšao život Roma ali tu se lokalna samouprava neće zaustaviti te će nastaviti da učestvuje i dalje u sličnim programima.

Ninoslav Jovanović državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog rekao je da je Grad Požarevac primer dobre prakse gde se vidi koliko je značajna saradnja lokalne samouprave i drugih organizacija kada je u pitanju rešenje problema nezaposlenosti teže zapošljivih grupa. On je još dodao da je istraživanjima uočeno da Romska nacionalna manjina teže dolazi do posla ali da ovakvi projekti to rešavaju.

KOMENTARIŠI