Investitor Gajevi apartmani doo Salakovac ima u planu izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u Požarevcu. Urbanistički projekat, koji je na javnom uvidu bio do 1. septembra uradio je Arhi Studio NM iz Požarevca. Projektant idejnog rešenja je De Niro M.G. Požarevac.

Lokacija se nalazi na uglu ulica Nemanjine i Nušićeve, a sa severne strane je omeđena krakom Dunavske ulice. Površina je 2032,15 m2.
Planira se izgradnja objekta spratnosti Po+P+4+Ps (podrum, prizemlje, četiri sprata i povučeni sprat), sa ukupno 85 stambenih jedinica.
Objekat je stambeni, namenjen za višeporodično stanovanje, sa pomoćnim prostorom u podrumskoj etaži i stambenim prostorom i zajedničkim prostorijama na svim nadzemnim etažama.
U okviru etaže prizemlja formirano je 13 stanova, u okviru tipskih etaža (prvi, drugi, treći i četvrti sprat) formirano je po 15 stanova i u okviru poslednje etaže (etaža povučenog sprata) formirano je 12 stanova, što čini ukupno 85 stambenih jedinica različite strukture.
Stambeni ulaz u objekat formiran je sa južne prednje strane objekta, iz ulice Nemanjine. Glavni kolski i pešački pristup parceli planiran je iz ulice Nemanjine. Kolski pristup podrumskoj etaži, preko nenatkrivene rampe, planiran je iz ulice Nušićeve.
U zgradi su planirana dva lifta.
Podrum se sastoji iz garažnog prostora korisne površine 1090,22 m2, u okviru koje su smeštena 67 garažna mesta, od kojih je jedno dimenzionisano tako da osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, a na 22 parking mesta su planirane platforme, tako da se smešta 44 vozila.
Osim garažnog prostora, u podrumskoj etaži se nalazi i i hodnički prostor sa stepeništem i liftom, 13 ostava i zajednički prostor.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI