Foto: Urban City // B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca poziva građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost, kao i sve zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održava se do 29.10.2023. godine.

Otvoreni sastanak sa predstavnicima predlagača održaće se dana 30.10.2023. godine u 13,00 sati u sali 11 Gradske uprave Grada Požarevca.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: ntrajkovic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu Nacrta promene Statuta“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod:

KOMENTARIŠI