U toku kontrola menjačnica zbog nedozvoljene visine kursa

U toku kontrola menjačnica zbog nedozvoljene visine kursa

Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Zbog primene višeg prodajnog i nižeg kupovnog kursa od propisom dozvoljenog, Narodna banka Srbije započela je kontrolu menjačnica.

Menjači koji evro građanima prodaju skuplje nego što je dozvoljeno i otkupljuju ga po nižoj ceni od dozvoljenog nivoa rizikuju da, uz prekršajnu prijavu, ostanu i bez dozvole za rad. “I deviznih sredstava i strane gotovine imamo dovoljno. Kontinuiramo snabdevamo bankarski sektor dovoljnim količinama. Građani ne treba da brinu”, poručila je NBS saopštavajući da je započeta kontrola.

Narodna banka Srbije započela je kontrolu menjačnica u Srbiji na osnovu sopstvenih saznanja i pritužbi građana da kurs u menjačnicama nije u skladu sa rasponom predviđenim odlukama NBS prema kojima prodajni kurs za evro ne može biti viši od zvaničnog srednjeg kursa važećeg na taj dan za više od 1,25 odsto, a kupovni kurs ne može biti niži za više od 1,25 odsto, saopšteno je iz centralne banke.

„Napominjemo da je prema Zakonu o deviznom poslovanju za menjačnice koje ne postupaju u skladu sa propisima Narodne banke propisana prekršajna odgovornost – za pravno lice predviđena je novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za preduzetnika novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara“, navodi NBS.

U saopštenju se podseća da NBS od 1. januara 2019. godine kontroliše zakonitost obavljanja menjačkih poslova.

Ukoliko u postupku kontrole utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, pored zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koji se upućuje nadležnom prekršajnom sudu, NBS može doneti i rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ako utvrdi da ovlašćeni menjač nije izvršio nalog za otklanjanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti koji mu je dat u postupku kontrole menjačkog poslovanja.

“Još jednom ističemo da nema razloga razloga za paniku, da Narodna banka već obezbeđuje bankama i dinarsku i deviznu likvidnost u dovoljnoj meri, a pojačano je snabdevanje banaka stranom gotovinom kako bi menjačnice brzo i efikasno mogle da odgovore na pojačanu tražnju građana koja se pojavila”, navode u centralnoj banci.

I deviznih sredstava i strane gotovine, ističu u NBS – imamo dovoljno.

“Kontinuiramo snabdevamo bankarski sektor dovoljnim količinama. Građani zato ne treba da brinu, niti bi panika trebalo da bude prisutna – ni za povlačenjem depozita iz banaka u kojima su sredstva najsigurnija i koje su i dobro kapitalizovane i veoma likvidne, niti za kupovinom deviza u menjačnicama. NBS obezbeđuje dovoljno sredstava i odgovara na sve zahteve banaka, čime dokazujemo da smo spremni da reagujemo bez odlaganja i adekvatno”, navodi se u saopštenju.

NBS dodaje da očekuje da banke u što kraćem roku prenesu efektivu menjačnicama koje će podmiriti tražnju građana.

“Narodna banka naložila je bankama da ni u jednom trenutku ne sme biti prekida snabdevanja menjačnica gotovinom”, ukazuju u centrlanoj banci.

Takođe, dodaje se – ni u jednom trenutku stabilnost kursa nije i neće biti dovedena u pitanje “i građani to treba da znaju”.

“Nije pitanje da li NBS ima dovoljno instrumenata i da li će reagovati. Narodna banka Srbije već deluje kontinuirano kako bi stabilnost bila očuvana. Ovu krizu smo dočekali sa rekordno visokim nivoom deviznih rezervi preko 16 milijardi evra i imamo sasvim dovoljno sredstava i umeća da očuvamo stabilnost koja nema alternativu”, navodi Narodna banka Srbije.

KOMENTARIŠI