Foto: Urban City

U Požarevcu je početkom oktobra počela prva faza rekonstrukcije prostorne celine Čikoš između ulica Takovske i Veljka Dugoševića do objekata i privatnih parcela na obodu celine.

Čikoš kao celina formirana je tokom 19. i početkom 20. veka. Od Takovske ulice pruža se kaldrmisana površina, koja datira iz 1897. godine. Reč je o poslednjoj ulici u Požarevcu, koja je izvedena velikim kamenjem.

Trenutno stanje dela Takovske ulice pored “Čikoša”

Što se tiče radova koji su počeli, u toku je rekonstrukcija vodovodne mreža i kanalizacije kao uvod u kompletnu obnovu.

Foto: Urban City

Ugovorena vrednost ovih radova iznosi 1,8 miliona za voodovodnu mrežu i 3,7 miliona dinara za kanalizaciju. Radove izvode JKP „Belosavac“ iz Žagubice i „Milanić“ iz Sopota. Radovi bi prema ugovoru koji je zaključen trebalo da budu završeni do 20. decembra.

Foto: Urban City

Nakon nivelacije terena, plato, kao ubuduće potpuno popločana površina, biće napravljen od štampanog betona. Saobraćaj će po završetku radova obuhvatiti pešačko kretanje uređenim platoom, bez kretanja vozila.

Planirani novi izgled bašte Čikoš

Zelene površine koje su u velikoj meri zapuštene biće uklonjene, a na njihovom mestu planirano je parterno uređenje koje će formirati kompaktnu celinu namenjenu prevashodno igri dece. U cilju očuvanja zelenog fonda prostorne celine Čikoš, planirana je sadnja devet novih lišćarskih stabala, smeštenih u betonske okvire, kao i postavka saksija sa sezonskim cvećem.

Planirani novi izgled bašte Čikoš

Plan predviđa i fontanu, deo sa klupama i podnom rasvetom, letnje bašte, rasvetu dečijeg igrališta…

Bašta Čikoša dobija fontanu, šahovske stolove, bubnjeve za decu, štampani beton, LED osvetljenje

 

KOMENTARIŠI