Planirani novi izgled bašte Čikoš

Grad Požarevac objavio je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za prostornu celinu “Čikoš“ sa idejnim rešenjem rekonstrukcije “Čikoša“, urađen od strane Preduzeća za inženjering, građevinarstvo, unutrašnju i spoljnu trgovinu, BMD BAU DOO Beograd (Zvezdara).

Urbanističkim projektom je obuhvaćena urbana celina „Čikoš“ između ulica Takovske i Veljka Dugoševića do objekata i privatnih parcela na obodu celine.

Planiran je objekat novog javnog toaleta, dimenzija 5.7*2.1m (12m2). Objekat je planiran kao takav, da bude dostupan osobama sa posebnim potrebama. Objekat javnog toaleta sadrži 3 prostorije kabina, mušku, žensku i kabinu za osobe sa posebnim potrebama.
Pored planiranog objekta na istoj parceli je planirano postavljanje privremenih
objekata ‐ natkrivenih letnjih bašti obližnjih ugostiteljskih objekata.

Po sredini prostorne celine, u pravu sever‐jug, uvedena je nova pešačka komunikacija, te se novi sadržaji nalaze istočno i zapadno od iste. Popločanje deli prostor na funkcionalne
celine, tako da se bista Pavla Savića nalazi u južnom delu prostora. Dijagonalno od nje,
smešten je urbani mobilijar za igru dece… U središnjem delu “Čikoša” smeštena je
prohodna pešačka komunikacija, a fontana utopljena u parter je postavljena u delu celine ka kamenoj stazi.

Planirani novi izgled bašte Čikoš

U severnom delu smeštena je centralna platforma, kao i ostali urbani mobilijar. Na
severozapadnom delu nalazi se javni toalet, prilagođen licima sa posebnim potrebama.
Kaldrma je sačuvana i rekonstruisana, ali i naglašena stubovima sa prepustima.
U celom prostoru “Čikoša” smeštene su klupe i prostorna instalacija pod nazivom“urbana
šuma”, u vidu vertikalnih cevi, koja služi za igru decu. Deo ovih cevi ima ugrađeno
dekorativno osvetljenje. “Urbane šume” nalaze se na nekoliko tačaka predmetne celine.
Završna obrada celokupnog prostora je štampani beton, sa dezenom kamenih ploča i
bordurom sa dezenom kamenih kocki, navodi se u projektnoj dokumentaciji.

U okviru celine su planirani sledeći objekti i urbani elementi:

1. Bista Pavla Savića izmeštena je sa svog originalnog mesta na južni deo prostora
“Čikoša”. Prostor oko biste je predviđen kao uređena površina. Polje, gde je smeštena bista dodatno je osvetljena dekorativnim podnim svetiljkama.

2. Centralna platforma je približne površine od 22m², visine 40cm. Izrađena je od čelične konstrukcije i drvenih letvi – wpc decking. Planirana je ugradnja rasvete u platformu u obodnom delu, koja bi imala skrivače i davala difuzno osvetljenje reflektovano od same platforme i popločanja.

3. Lopte, koje se nalaze u severnom delu prostora su u dimenzijama Ø100cm, Ø50cm i
Ø,30cm. Izrađene su od betona.

4. Fontana je smeštena u severozapadni deo predmetne celine. Fontana je prohodna,
odnosno u nivou popločanja, i ima 7 mlaznica. Oko svake mlaznice nalazi se čelična rešetka, kružnog oblika, kao i RGB reflektor, pa fontana noću svetli u raznim bojama.

5. Uz ugostiteljske objekte, na istočnoj strani, na razmaku od 300cm, smeštene su
letnje bašte. Bašte su dimenzija 540x360cm, visine 260cm. Pod i parapet obloženi su drvenim letvama – wpc decking. Konstrukcija je izrađena od čelika.

6. Urbana šuma projektovana je u vidu vertikalnih čeličnih cevi, visine 250cm, otpornih na atmosferske uticaje, prefarbanih antikorozivnom bojom. Smešetene su u grupaciju od 8 komada, od čega 1 (jedna) ili 2 (dve) ima ugrađeno LED osvetljenje.

7. Prolaz sa fenjerima na delu sa kaldrmom. Kaldrma je rekonstruisana u skladu sa
svojim istorijskim nasleđem. Reč je kaldrmisanoj ulici, koja datira iz 1897. godine, i kao takva predstavlja poslednju ulicu, izvedenu velikim kamenjem.
Izvađeno je ugrađeno kamenje, izvršen potreban iskop, te ređani potrebni slojevi, onda vraćeno kamenje, i to svako na svoje mesto. Sve u skladu sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Smederevo. Kaldrma je naglašena postavljanjem fenjera (7 komada). Deo kaldrme koji se nalazi ispod privremenog objekta će biti rekonstruisan i uklopljen sa ostatkom kaldrme nakon što objekat bude uklonjen u kasnijoj fazi realizacije.

8. Posude za otpatke. Planirano je postavljanje 10 posuda za otpatke. U skladu sa uslovima od JKP „Komunalne službe“ br. 01‐1690/1 od 05.04.2018.g

9. Panjevi su izrađeni od lamelirane čamovine, i kao takvi otporni na atmosferske uticaje, lakirani vodootpornom bojom po želji investitora, visine od 20 do 59cm.

10. Javni toalet se nalazi na zapadnoj strani predmetne celine. Površina objekta je 12m². Zidovi su izrađeni od giter bloka, prefarbani fasadnom akrilnom bojom. Unutrašnje strane zidova, kao i pod javnog toaleta obloženi su keramičkim pločicama. Krov je obložen drveni letvama ‐ wpc decking. Ispred objekta nalazi se paravan, nepravilnog oblika, izrađen od istog materijala.

11. Šahovski kompleti sastvljeni su iz stola i dve klupe, a obloženi kamenom. Klupe
su obložene drvenim letvama, debljine 8cm, sa širinom sedišta 37cm. Projektovano je 5 kompleta.

12. Polukružne klupe, oko drveća, formirane su oblaganjem betonsko – čelične konstrukcije drvenim letvama, debljine 8cm, sa širinom sedišta 55cm.

13. U gornjoj polovini predmetne celine smeštene su tzv. speaking tubes.

14. U istom polju se nalaze i bubnjevi za decu. Sav dečiji mobiljar izrađen je od najkvalitetnijeg materijala.

Planirani novi izgled bašte Čikoš

Završna obrada celokupnog prostora je štampani beton, sa dezenom kamenih ploča i bordurom sa dezenom kamenih kocki. Polukružne klupe, oko drveća, formirane su oblaganjem betonsko – čelične konstrukcije drvenim letvama, debljine 8cm, sa širinom sedišta 55cm.

Veći deo urbanog mobilijara namenjen je igri dece. Urbana šuma projektovana je u vidu vertikalnih čeličnih cevi, visine 250cm, otpornih na atmosferske uticaje, prefarbanih antikorozivnom bojom. Smešetene su u grupaciji od 3 ‐ 5 komada, od čega 1 ‐ 2 ima ugrađeno LED osvetljenje. Panjevi, koji su smešteni u jugoistočnom delu prostora, izrađeni su od lamelirane čamovine, i kao takvi otporni na atmosferske uticaje, ofarbane u boju po želji investitora, visine od 20 do 59cm.

Planirani novi izgled bašte Čikoš

Fontana je smeštena u severozapadni deo predmetne celine. Fontana je prohodna,
odnosno u nivou popločanja, i ima 7 mlaznica. Oko svake mlaznice nalazi se čelična
rešetka, kružnog oblika, kao i RGB reflektor, pa fontana noću svetli u raznim
bojama.

Projektno rešenje predviđa novu rasvetu, postavljanjem kandelabara (8 komada).
Kaldrma je naglašena postavljanjem fenjera (7 komada).
Osam tačaka prostora “Čikoš” dodatno je naglašeno dekorativnim osvetljenjem, u vidu LED osvetljenja u cevima, koje predstavljaju “urbane šume” (10‐15 komada). Prostor oko klupa i biste Pavla Savića imaju ugradne svetiljke (oko 65 komada). Mlaznice prohodne fontane osvetljene su RGB reflektorima (20‐25 komada), navodi se u projektnoj dokumentaciji.

4 KOMENTARA

 1. Ovakav haos kao sto je sad nema ni u Africi centar grada a liči na deponiju nadam se samo da će sto pre da pocnu da sredjuju

 2. Ovo oko čikoša i kojekako, ali ovo sa gradskim parkom je sramota.

  Ovaj “grad” ima mnogo, mnogo važnijih tema:

  1. Fabrika vode (jer bez pijaće vode NEMA ŽIVOTA, a naša nije za piće, nije ni za bojlere i veš mašine jer kamenac kida)
  2. Deponija (jer nam je trenutna nezakonita, prepuna do te mere da preliva na regionalni put prema novom groblju i opasno blizu grada)
  3. Zatvoreni bazen (da bi mladima i starima ponudili ikakav kvalitet života, jer on nije ni blizu tako skup kao ovo sređivanje parka – ono što je najskuplje, a to je grejanje vode, Požarevac ima skoro besplatno)

  Tek kada se ove stvari srede i sprovede toplifikacija po čitavoj okolini, uvede kanalizacija po čitavom gradu i okolnim selima, neka razmišljaju o granitiranju parka i čikoša, ali bez da poseku više od pola drveća.

KOMENTARIŠI