U Zavičajnom muzeju Homolja uspešno sproveden projekat Beljani petak u Homolju

U Zavičajnom muzeju Homolja uspešno sproveden projekat Beljani petak u Homolju

Foto: Urban City // B.P.

Zavičajni Muzej Homolja na osnovu konkursa koji je raspisalo ministarstva kulture i informisanja, a koji se odnosio na nematerijalno kulturno nasleđe, sproveo je projekat Beljani petak u Homolju.

Ceo projekat načinjen je sa ciljem da se obicaji i rituali vezani za Beljani petak sačuvaju od zaborava i prenesu na buduce generacije.

Prema recima Milorada Đorđevića, saradnik na projektu, beljani petak je sinonim za ritualno branje bilja koje se koristi u svrhu zdravlja i plodnosti, a da ovaj praznik vodi poreklo od praslovenskog vremena.

Prema recima koordinatora projekta , u narednom periodu plan je da brošura koja na veoma interesantan i slikovit nacin opisuje obicaje i verovanja , bude predstavljena i ucenicima osnovnih i srednje skole , kako bi se ovaj deo nematerijalnog kulturnog nasleđa Homolja priblizio mlađim generacijama.

Zavičajni Muzej Homolja na osnovu konkursa koji je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja, a koji se odnosio na nematerijalno kulturno nasleđe, sproveo je projekat „Beljani petak u Homolju“. Ceo projekat načinjen je sa ciljem da se običaji i rituali vezani za Beljani petak sačuvaju od zaborava i prenesu na buduće generacije.

Prema recima Milorada Đorđevića, saradnika na projektu, Beljani petak je sinonim za ritualno branje bilja koje se koristi u svrhu zdravlja i plodnosti, a da ovaj praznik vodi poreklo od praslovenskog vremena.

Prema rečima koordinatora projekta, u narednom periodu plan je da brošura koja na veoma interesantan i slikovit način opisuje običaje i verovanja, bude predstavljena i učenicima osnovnih i srednje škole, kako bi se ovaj deo nematerijalnog kulturnog nasleđa Homolja približio mlađim generacijama.

KOMENTARIŠI