Ukupno 10 ispravnih javnih česmi na teritoriji Požarevca

Ukupno 10 ispravnih javnih česmi na teritoriji Požarevca

Zavod za javno zdravlje Požarevac kontroliše kvalitet vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom na osnovu ugovora sa Upravom Grada Požarevca 4 puta godišnje.

Poslednje uzorkovanje obavljeno je poslednje nedelje u avgustu 2019. godine.

Ponovljene su analize vode sa javnih česama koje su bile mikrobiološki neispravne. Uočena je razlika u analizama sa početka i kraja meseca, a razlog tome je što su javne česme nestabilni alternativni vodni objekat promenljivog kvaliteta.

Foto: ZZJZ Požarevac

KOMENTARIŠI