Radovi u ulici Davorjanke Paunović su u toku.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

U ovoj ulici prema rečima gradskog menadžerma Mitra Karadžića zamenjene su komletne cevi za toplifikaciju,

trg barili 09

urađene su elektro radovi koji su potrebni za elektromoravu koji su bili potrebni zbog širenja trafo stanica, radiće se rasveta.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

Biće urađene staze tj. biće popločane i uradiće se kišna kanalizacija. Nakon završetka građevinskih radova prećiće se na uređenje zelenih površina.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

Ulica se komletno uređuje i gradski menadžer smatra da će po završetku radova to biti izuzetno jedan lep kutak grada.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

Mitar Karadžić pozvao je i građane u neseljima Zabela, Lučica i Ljubičevo da se prijave u JKP Vodovod i Kanalizacija u Požarevcu za priključenje na fekalnu kanalizaciju.

Foto: Urban City

Isto tako i u gradu Požarevcu u ulici Dunavskoj a u ulici PP Odreda završena je kišna kanalizacija.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

Dobijena je i građevinsa dozvola i prijava radova, odobreni su radovi u ulici Šestoj ( tenkovski put ), u toku sledeće nedelje uvešće se i  izvođač radova.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

Tu je bilo veoma bitno da se dobije saglasnost od zavoda za spomenike, da se ova ulica proširi u delu gde je Čačalica da bi ulica bila dvosmerna. Saglasnost je dobijena i u toku sledeće godine kada se ulica bude asfaltirala biće i proširena.

KOMENTARIŠI