Trenutno se izvode radovi na pošumljavanju zapadne i severozapadne kosine nasipa na nekadašnjem kopu „Ćirikovac“.

Kostolački ogranka EPS-a u 2022. godini planira biološku rekultivaciju na površini od 55 hektara. Od toga je 50 hektara ravnih površina predviđeno za setvu lucerke i leguminoze, dok je na pet hektara kosina planirana sadnja bagrema.

− Prošle godine završeni su poslovi u okviru Gazdinske jedinice „Kopovi Kostolac“ vezani za gajenje i čuvanje šuma nekadašnjnim kopovima „Ćirikovac“, „Klenovnik“ i „Kostolac“. Pošumljena je površina od jednog hektara u odeljenju 10 u blizini deponije pepela i šljake Srednje kostolačko ostrvo – rekao je Velimir Damnjanović, samostalni inženjer za biološku rekultivaciju u ogranku „TE-KO Kostolac“. − Formiran je takođe i nov eko-pojas kostolačkog naselja Kanal, pošumljavanjem sa 1.015 sadnica klona topole M1, uz primenu svih propisanih mera pri sadnji, računajući i mere nege sadnica-zalivanje i međuredno košenje.

Velimir Damnjanović, Foto: Energija Kostolac

Kada je u pitanju tehnička rekultivacija, objašnjava Damnjanović, u 2021. pripremljene su ravne površine vršne etaže unutrašnjeg odlagališta aktivnog PK „Drmno“, od 50 hektara i kose površine treće etaže od pet hektara.

− Ugovor za biološku rekultivaciju za 2022. potpisan je u drugoj polovini decembra. Trenutno se pošumljavanja zapadna i severozapadna kosina nasipa na „Ćirikovcu“, da bi se formirao vetrozaštitni pojas za što bolje zaštite sela Klenovnik. Prema projektu, ovaj prostor pošumljavamo sa 5.830 sadnica bagrema – kaže on.

Foto: Energija Kostolac

U planu su i radovi vezani za Osnovu gazdovanja šumama GJ PK „Kostolac“ i to najpre popunjavanje veštačkih podignutih sastojina uz dodatak suplemenata pri sadnji površine od pet hektara.

− Planirana je i proređivanje šume sečom stabala sa utovarom i odvozom sa površine od pet hektara, kao i seča i obnova požarišta na odeljenju 6a GJ PK „Kostolac“ površine 0,37 hektara. Izuzete su površine sa lokacija spoljašnjeg odlagališta PK „Drmno“, kao i unutrašnjeg odlagališta-južnog dela, od starog servisnog puta preko odlagališta i spoljašnjeg odlagališta Mlava-Mogila na PK „Ćirikovac“ − naveo je Damnjanović.

On je dodao da su sve te lokacije rezervisane projektima izgradnje vetro agregata i solarnih panela.

KOMENTARIŠI