Uspešno održana tribina „Zelena Srbija u Evropskoj uniji“u Požarevcu

Uspešno održana tribina „Zelena Srbija u Evropskoj uniji“u Požarevcu

U sali Skupštine grada Požarevca 13.11.2017. godine Udruženje „Ekološka svest“ je u okviru manifestacije „Nedelja parlamentarizma“ koju organizuje Skupština Srbije sa partnerskim organizacijama održalo tribinu pod nazivom „Zelena Srbija u Evropskoj uniji“.

Nedelja parlamentarizma organizuje se u cilju boljeg povezivanja i upoznavanja građana Srbije sa radom parlamenta, kako republičkog, tako i lokalnih i na tribinu su pozvani poslanici Skupštine Srbije i odbornica Skupštine grada Požarevca kako bi slušaocima približili svoj rad u ovim telima.

Žarko Mićin, poslanik SNS-a i član skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za evropske integracije govorio je o dosadašnjim postignućima Srbije u otvaranju poglavlja u procesu prudruživanja Evropskoj uniji i naredim koracima u tom smeru.

Neđo Jovanović, poslanik SPS-a i član skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu govorio je o imperativu nezavisnosti sudstva u našoj zemlji i o potrebi da se pravni aspekti zaštite životne sredine prošire u delu koji se odnosi na definisanje i pooštravanje sankcija za krivično-pravno delo zagađivanja, odnosno delo propuštanja da se zagađenje spreči.


Državni sekretar Ministarstva životne sredine Ivan Karić pojasnio je postupak otvaranja pregovaračkog Poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu i izneo niz primera kako se drugi gradovi u Srbiji kroz apliciranje za učešće u projektima bore sa zagađenjem i njegovim posledicama.

Ipak, posebnu pažnju privukla je Kristina Đorđić, odbornica SNS-a u Skupštini grada Požarevca govoreći o konkretnim problemima grada i koracima koje lokalna samouprava planira da preduzme u smeru nestajanja ili bar smanjivanja tih problema.

Tribinu je moderirala izvršna direktorka “Ekološke svesti” Jovana Dimitrijević.

Publika je imala niz pitanja i time potvrdila da zaštita životne sredine sve više dobija na značaju i aktuelnosti.

KOMENTARIŠI