Uticaj pozitivnog radnog okruženja na veću produktivnost i zadovoljstvo radnika

Uticaj pozitivnog radnog okruženja na veću produktivnost i zadovoljstvo radnika

Sve viši standardi modernog poslovanja i konkurentno okruženje dovode do toga da svaka ozbiljna kompanija pristupa analizi svih faktora koji mogu uticati na njen performans.

Udružena sa snažnijom osvešćenošću u vezi sa ljudskim pravima, ova potreba za temeljnim pristupom postizanju rezultata dovodi do toga da danas kompanije ulažu mnogo truda u zadovoljstvo svojih radnika uslovima rada i radnim okruženjem.

Kako pozitivno radno okruženje utiče na produktivnost?

Dobri rezultati zapravo počivaju na zadovoljstvu radnika i pozitivnoj energiji na radnom mestu. Poslovanje koje počiva na negativnoj motivaciji i minimalizovanju potreba radnika kao pojedinaca, ne može rezultirati njihovom lojalnošću i odnosu prema radnim zadacima koji bi doveo do dobrih postignuća. Naposletku, nezadovoljstvo radnim okruženjem je jedan od osnovnih razloga promene posla, a česta potreba za regrutovanjem i obukama novih radnika predstavlja sama po sebi gubitak za firmu i značajno usporava radne procese.

Briga o potrebama zaposlenih

Visina primanja i usklađenost količine obaveza sa radnim vremenom jesu samo prvi koraci ka zadovoljstvu radnika. Pored ovoga, vlasnici perspektivnih kompanija aktivno brinu o potrebama svojih zaposlenih na radnom mestu, ne bi li načinili osnovu za njihov pozitivan odnos prema radu, a zatim i osigurali njihovu lojalnost i napredak firme. Kako ovo postaje dominantan oblik ophođenja prema zaposlenima, kompanije ostvaruju saradnje sa firmama i ustanovama koje se bave uslužnim delatnostima, zdravstvenom negom i tome slično. Obezbeđivanje obroka zaposlenima je danas postala ustaljena praksa, naročito u većim gradovima, te mogu da se poruče obroci za firme u Beogradu ili Novom Sadu na dnevnom nivou. Mnoge firme takođe zaposlenima obezbeđuju neki oblik slobodnih aktivnosti poput fitnesa, kao i organizovane redovne sistematske preglede. U domen brige o potrebama zaposlenih spada i razumevanje za obaveze roditeljstva i čak opcija organizovane brige o deci zaposlenih, kao i interesovanje i pomoć pri rešavanju stambenog pitanja, koje je vezano za mesto rada.

Faktori dobrog raspoloženja na radnom mestu

Na raspoloženje na radnom mestu utiče nesumnjivo ranije pomenuti odnos prema potrebama zaposlenih i njihovo zadovoljstvo beneficijama koje njihov radnih angažman podrazumeva. Pored ovoga, raspoloženje na radnom mestu će biti dirigovano međuljudskim odnosima i meri homogenosti kolektiva. Dobri odnosi među kolegama ne mogu zavisiti u potpunosti od poslodavaca i načina na koji je kompanija organizovala procese, ali na njih je moguće uticati. Organizovanje druženja u formi team buildinga ili neobaveznih susreta lepim povodima, obeležavanje rođendana zaposlenih, godišnjica i postignuća kompanije jesu načini na koje je moguće pomoći zaposlenima da se međusobno zbliže i uspostave prijateljske odnose.

Radni prostor i produktivnost

Radni prostor u velikoj meri utiče na produktivnost zaposlenih, budući da skučen i loše organzovan prostor kojem manjka radnih površina i sredstava za rad dovodi do frustracija i može naštetiti odnosima među kolegama, opštem raspoloženju i naposletku i rezultatima. Dobro organizovan prostor, u okviru kojeg će svaki zaposleni imati potrebnu opremu za rad i površinu na kojoj će njome manipulisati, minimalizovaće šanse da zaposleni fizički smetaju jedni drugima u toku rada ili da rezultati trpe zbog nepostojanja osnovnih uslova u ovom pogledu. Prostor je poželjno oplemeniti odgovarajućim bojama, saksijskim biljkama i dobrim osvetljenjem koje će pomoći toku radnih procesa na više od jednog načina.

Vlasnici kompanija se danas sve više edukuju u vezi sa načinima na koje mogu poboljšati uslove rada zaposlenih, ne bi li naposletku time doprineli i svome poslovanju. Ukoliko imate u vidu potrebe svojim zaposlenih i aktivno radite na uspostavljanju dobrih međuljudskih odnosa u okviru firme koju vodite, bez sumnje ćete osetiti benefite ovakvog valjanog pristupa svome biznisu i ljudima koji su njegov sastavni deo.

KOMENTARIŠI