Obaveštavaju se građani sa područja opštine Malo Crniće da su Odlukom Predsednika Republike i predsednika Narodne Skupštine RASPISANI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE I ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINA, ZA 21. JUN 2020. GODINE.

Obaveštavaju se građani da do 05. JUNA 2020. godine mogu obaviti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska odnosno donošenje rešenja na kojima se zasnivaju napred navedene promene u biračkom spisku. UVID u birački spisak građani mogu izvršiti u Uslužnom centru opštine Malo Crniće, u zgradi opštine Malo Crniće, svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, zaključno sa 05. JUNOM 2020. godine. Birački spisak se zaključuje 05. JUNA 2020. godine u 24,00 časova.

Svaki građanin može organu nadležnom za vođenje biračkog spiska podneti zahtev za upis, brisanje, ispravku ili dopunu biračkog spiska, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak, ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi. Od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) na način i po postupku utvrđenom zakonom.

Zahteve za promene u biračkom spisku iz prethodnog stava, građani i podnosioci proglašene izborne liste podnose Ministarstvu ili Opštinskoj upravi Malo Crniće, ukoliko imaju prebivalište na teritoriji opštine Malo Crniće, a interno raseljena lica, ukoliko imaju boravište na teritoriji opštine Malo Crniće.

O neposredno podnetom zahtevu za vršenje promene u biračkom spisku, Ministarstvo na način i po postupku propisanim zakonom donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva.

O zahtevu za vršenje promene u biračkom spisku podnetom Opštinskoj upravi Malo Crniće, Ministarstvo na način i po postupku propisanim zakonom donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva.

Svaki građanin (birač) može nadležnoj Opštinskoj upravi, najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska (do 01. JUNA 2020. godine), podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će on (građanin-birač) na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Upisivanje podataka da će birač na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja), po podnetom zahtevu građanina, vrši na osnovu rešenja Opštinske uprave na čijoj teritoriji birač ima boravište u zemlji (izabrano mesto glasanja).

Upisivanje podatka da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu, po podnetom zahtevu građanina, vrši na osnovu rešenja Opštinske uprave na čijoj teritoriji birač ima prebivalište u zemlji.

Zahtev za glasanje birača po mestu boravišta obavezno mora da sadrži sledeće podatke o biraču: Ime, prezime i ime jednog roditelja birača, jedinstveni matični broj birača, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresu boravišta u zemlji, odnosno inostranstvu, prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

KOMENTARIŠI