Uvodi se “katastarski alarm”

Uvodi se “katastarski alarm”

Foto: Urban City // ilustracija

“Katastarski alarm” je najnovija aplikacija koju je Republički geodetski zavod kreirao sa ciljem da vlasnika nepokretnosti ili bilo koga ko ima pravni interes u vezi s tim obavesti o svim promenama odmah, u realnom vremenu.

Na taj način građani će biti upozoreni ukoliko neko zlonamerno pokuša da podnese zahtev za promenu vlasništva ili upis zabeležbi i tereta, vođenje sudskog spora, ispravku greške, kao i bilo koje druge radnje koje mogu da nanesu štetu vlasniku i ugroze njegova prava.

Da bi korisnik dobijao informacije o svim promenama na nepokretnosti koju prati, potrebno je da popuni zahtev na sajtu RGZ-a verifikovan elektronskim potpisom, a sva obaveštenja će mu stizati elektronskom poštom bez odlaska na šalter ili svakodnevnog proveravanja u aplikaciji e-Katastar na sajtu RGZ-a.

Masovna primena ove aplikacije direktno će uticati na promenu loših navika u društvu – pokušaje reketiranja vlasnika nepokretnosti i korišćenje pravnog okvira za prevarne radnje.

“Kreiranjem ‘katastarskog alarma’ Republički geodetski zavod je zaokružio sistem koji efikasno štiti prava građana nad nepokretnostima. Taj sistem obuhvata korišćenje e-Pečata, servisa za potvrđivanje autentičnosti elektronskih dokumenata i najmoderniju aplikaciju za odbranu od sajber napada”, navodi se u saopštenju RGZ-a.

Kako se ističe, relevantne međunarodne organizacije i pre uvođenja ovog sistema svrstale su Srbiju na deseto mesto u Evropi i četrnaesto globalno po sigurnosti vlasništva, a sa ovim sistemom, koji je jedinstven u svetu, Srbija je utvrdila svoju lidersku poziciju u toj oblasti. Građanima i svim investitorima obezbedila je najveći stepen pravne sigurnosti za sve nepokretnosti upisane u katastar.

“Svojim digitalnim servisima RGZ je maksimalno pojačao odbrambene redove prema korupciji i uveo politiku nulte tolerancije za iznudu – reket. Međutim, da bi se problem u potpunosti rešio, RGZ je intenzivirao već visoko razvijenu saradnju sa MUP-om. Apelujemo na vlasnike nepokretnosti da koriste ‘katastarski alarm’ kako bi pravovremeno mogli da prijave MUP-u i sudovima lica koja zloupotrebljavaju podnošenje zahteva da bi pribavili protivpravnu korist i napravili štetu”, naglašava se u saopštenju RGZ-a.

Katastar nepokretnosti je mesto u sistemu državne uprave koje identifikuje sve prevare i propuste nastale pre postupka upisa. Novim uslugama RGZ je stavio tačku na pokušaje zloupotrebe unutar sistema zemljišne administracije van katastra, a koji ugrožavaju vlasnike.

Nepokretnosti upisane u katastar više nikada ne mogu biti predmet prevarnih radnji, duplih prodaja, ugrožavanja prava vlasništva nad nepokretnostima ili drugih malverzacija, jer sada digitalni sistem RGZ-a to automatski detektuje i alarmira, zaključuje se u saopštenju.

KOMENTARIŠI