Veliko Gradište na putu da reši vodosnabdevanje na celoj opštini

  SREBRNO JEZERO, Foto: Urban City

  Ovako ambiciozan plan trebalo bi da se sprovede najkasnije do 2023. godine, uz izvođenje radova u više faza. Uslovi za sprovođenje tog plana postoje zahvaljujući izgradnji vodoizvorišta “Jelak”, rezervoara kod Kumana i vodoizvorišta “Ostrvo”, koji je Evropska unija finansirala sa 4,4 miliona evra, a koji je obuhvatio i izgradnju potisnog cevovoda ispod Srebrnog jezera.

  – Zahvaljujući postrojenju u Ostrvu, imamo 200 litara vode u sekundi i, što se količine vode tiče, obezbeđeni smo za narednih 100 godina. Pošto imamo tako dobre uslove, gradimo dalje vodovode po opštini. Poslednji u nizu završen je vodovod ka Kumanu i Topolovniku i nastavlja se ka naselju Ram. Na vodovod treba da se priključe i Majilovac i Kurjače, i da se uradi projekat izgradnje vodovoda ka selu Makce – kaže Dragan Milić, predsednik Opštine Veliko Gradište.

  Kvalitet pijaće vode zavisi i od zaštite izvorišta i vodovodne infrastrukture. Zbog toga se planira gradnja kanalizacije na Srebrnom jezeru, duga 28 kilometara, jer na tom delu ima oko 3.000 vikendica sa septičkim jamama.

  – Za taj projekat apliciraćemo kod Evropske unije, kao i za projekat izmuljavanja Srebrnog jezera, jer smo dužni da brinemo o kvalitetu njegove vode – rekao je Milić.

  On je najavio da će se kod fondova EU aplicirati i za izgradnju neophodnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

  DEVET MILIONA

  Od Fonda za lokalne samouprave dobijeno je devet miliona, koliko je nedostajalo za gradnju Majurske kanalizacije. Njen završetak neophodan je preduslov za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

  KOMENTARIŠI