U Požarevcu je mali broj stambenih i poslovnih zgrada koje na svojim ulazima imaju specijalne rampe za pristup invalida.

Njima su do nedavno bili nepristupačni i ulazi u Viši i Privredni sud, u Ulici Jovana Šerbanovića, ali je taj problem, najzad, rešen.

Zahvaljujući novosagrađenoj rampi, sada i građani koji se kreću u invalidskim kolicima imaju nesmetan pristup ovim pravosudnim institucijama.

KOMENTARIŠI