Vlada dala saglasnost za otkup 50.000 tona pšenice za robne rezerve

Vlada dala saglasnost za otkup 50.000 tona pšenice za robne rezerve

Foto: Urban City // B.P.

Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključak kojim je data saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve otkupi do 50.000 tona merkantilne pšenice, rod 2022. godine, po ceni od 28 dinara po kilogramu, plus PDV.

Merkantilna pšenica, koja će biti otkupljena od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava u količni do 100 tona po poljoprivrednom gazdinstvu, treba da je domaćer porekla, zrela, zdrava, bez bilo kakvih naznaka plesni, stranih mirisa i ukusa i pogodna za ljudsku ishranu. Takođe, neophodno je da bude nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, stoji u saopštenju sa sednice Vlade.

Članovi Vlade usvojili su Uredbu o utvrđivanju plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2027. godine kojom se utvrđuje program mera koje je potrebno sprovesti do te godine radi dostizanja postavljenih ciljeva životne sredine definisanih za sva vodna tela površinskih i podzemnih voda. Izrada plana je i deo procesa primene Okvirne direktive o vodama Evropske unije.

Upravljanje vodama u Srbiji odvija se kroz izradu i sprovođenje ključnih planskih dokumenata, planova kojima se uređuje zaštita od štetnog dejstva voda, kao i planova kojima se uređuje zaštita voda, odnosno plan zaštite voda od zarađivanja i program monitoringa.

Na sednici je usvojena Uredba o proglašenju specijalnog rezervata prirode Uvac čime se obezbeđuje očuvanje atraktivnih, spektakularnih morfoloških osobenosti ovog područja. Prisustvo jedne od najređih vrsta lešinara kod nas, beloglavog supa, ovom području daje posebnost, dok visoke litice Uvca nastanjuju strogo zaštićene biljne vrste – orhideje: vrećasti kaćun, kaćun i medeni kaćunak, kao i niz drugih biljaka, riba, ptica, sisara…

Donošenjem Uredbe ostvaruje se niz pozitivnih efekata u domenu ciljeva utvrđenih Prostornim planom Republike Srbije, strateškim dokumentima u oblasti zaštite prirode, životne sredine i održivog razvoja i međunarodnim ugovorima i programima, a pre svega povećanje površine zaštićenih područja i zaštita biodiverziteta i geodiverziteta, posebno ekološki značajnih područja, navodi se u saopštenju sa sednice Vlade.

KOMENTARIŠI