PODELI
Foto: Pixabay // ilustracija

Vlada Srbije usvojila je izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se njeno trajanje produžava do 31. januara 2023. godine, a kojom se iznos akciza na pojedine derivate nafte smanjuje za 10 odsto.

Kako se navodi u saopštenju sa sednice Vlade, doneta je i odluka o privremenom produženju zabrane izvoza evrodizela EN 590 do 7. januara naredne godine, dok će odluka o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa važiti još mesec dana.

Radi ublažavanja posledica i sprečavanja kritične nestašice mleka i proizvoda od mleka, a usled povećanog izvoza i potreba snabdevanja stanovništva, zabrana izvoza ove robe produžena je za još mesec dana i trajaće do 31. januara naredne godine.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu “Erazmus plus” – programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, za mlade i sport, s obzirom na to da je održavanje punopravnog učešća u tom programu jedna od obaveza Srbije na putu ka punopravnom članstvu u EU.

Novi program “Erazmus plus” je najznačajniji instrument za uspostavljanje Evropskog obrazovnog prostora koji predstavlja važno strateško opredeljenje Unije za sektor obrazovanja do 2025. godine.

Takav obrazovni prostor se uspostavlja radi prevazilaženje strukturnih barijera u procesu sticanja znanja i veština, a zarad boljih izgleda za zapošljavanje ljudi širom Evrope i odnosi se na kvalitet i inkluzivnost obrazovanja, zelene prakse i digitalne veštine, kvalitet inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja nastavnika, jačanje saradnje među visokoškolskim ustanovama, kao i na geopolitičku dimenziju obrazovanja.

Na sednici je usvojena Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije čime su obezbeđeni uslovi za dalje efikasno sprovođenje mera predviđenih Programom za suzbijanje sive ekonomije i aktivnosti iz Akcionog plana.

U radu Koordinacionog tela, po pozivu, mogu da učestvuju stručnjaci iz određenih oblasti, kao i predstavnici drugih organa, kada se raspravlja o temama iz njihovog delokruga.
Članovi Vlade usvojili su Odluku o obrazovanju

Koordinacione komisije za usklađivanje, odnosno koordinaciju inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji zbog formiranja novih ministarstava u čijoj nadležnosti je inspekcijski nadzor.

Razlog za donošenje Odluke o obrazovanju ove komisije je sveobuhvatniji i delotvorniji nadzor i izbegavanje preklapanja i nepotrebnog ponavljanja nadzora.

KOMENTARIŠI