Crveni krst Srbije je u četvrtak organizovao svečanu dodelu uverenja, plaketa i natpisnih tabli školama i vrtićima koje su ispunili uslove za sticanje naziva ,,Sigurna škola’’ / ,,Siguran vrtić’’.

Među sigurnijim vrtićima za 2022./23. godinu je i PU ,,Ljubica Vrebalov” – objekat Pčelica iz Požarevca.

PU ,,Ljubica Vrebalov” – objekat Pčelica iz Požarevca je tokom 2020. i 2021. godine bila uključena u realizaciju aktivnosti u okviru projekta ,,Sigurnije škole i vrtići” podržanog od strane Erazmus+ programa Evropske komisije.

Nastavnici, učitelji, vaspitači, saradnici i rukovodstvo obrazovnih ustanova projektnim aktivnostima bili su podržani od strane svojih organizacija Crvenog krsta i sedišta Crvenog krsta Srbije stručnim usavršavanjem na temu smanjenja rizika od katastrofa i prve pomoći.

Nakon stečenih znanja i upoznavanja sa Nacionalnim katalogom resursa i načinom funkcionisanja platforme za Sigurnije škole i vrtiće u okviru projekta je realizovano preko 700 radionica i aktivnosti sa 389 dece u vrtićima i 1.223 učenika u školama.

Samostalno, ali i uz podršku obučenih volontera Crvenog krsta, prosvetni radnici su realizovali aktivnosti iz oblasti prevencije nezgoda i bezbednosti, prve pomoći i smanjenja rizika od katastrofa. Realizacijom ovih aktivnosti obrazovne ustanove su dobijale poene i time dobili zvanja ,,Sigurna škola” / ,,Siguran vrtić”.

KOMENTARIŠI