Za nadzor izgradnje TE Kostolac 4,43 mil EUR – Novo postrojenje do...

Za nadzor izgradnje TE Kostolac 4,43 mil EUR – Novo postrojenje do 2022. godine

Zavisno preduzeće Energoprojekt holdinga, EP Entel, i Elektroprivreda Srbije potpisali su u junu tekuće godine Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji TE Kostolac B3 u vrednosti od 4,43 mil EUR.

Rok za završetak radova je 60 meseci, počev od sredine 2017. godine.

Energoprojekt je prilikom objave rezultata za prvi kvartal saopštio da je ove godine planirano ukupno ugovaranje novih poslova sistema Energoprojekt u iznosu od 296,6 mil EUR, i to: u zemlji 127,5 mil EUR (43%) i u inostranstvu 169,1 mil EUR (57%).
Na kraju marta, ova kompanija je na nivou celog sistema imala oko 383,7 mil EUR ugovorenih preostalih poslova za realizaciju (u Srbiji 150 mil EUR, u inostranstvu 233,7 mil EUR), piše Wisebroker.

KOMENTARIŠI