Obaveštavaju se pravna i odgovorna lica, preduzetnici i fizička lica da se ZABRANJUJE spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

Protiv lica koja se ne budu pridržavala ovog upozorenja biće pokrenut prekršajni i krivični postupak.

Za navedeni prekršaj pravnog lica predviđena je novčana kazna u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara shodno članu 82. stav 1. tačka 24, za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara shodno članu 82. stav 2, za preduzetnika u iznosu od 150.000 do 500.000 dinara shodno članu 82. stav 3, a za fizičko lice u iznosu od 10.000 dinara shodno članu 84. stav 2. Zakona o zaštiti od požara.

Lica koja su navedenim radnjama izazvala požar dužna su da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknade troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.

KOMENTARIŠI