FOTO: PIXABAY // ilustracija

Projekat vetroelektrane Crni vrh, koja će se graditi na teritoriji opština Bor, Majdanpek i Žagubica, polako se približava finalizaciji, bar kada je reč o urbanističkoj podlozi.

Naime, Opština Žagubica stavila je na rani javni uvid elaborat za izradu plana detaljne regulacije ove prve domaće investicije u vetropark u Srbiji čiji je nosilac kompanija Crni vrh power doo iz Žagubice, nakon što su to letos već učinili Bor i Majdanpek.

Kako je navedeno u dokumentaciji koju je izradio ArhiPlan iz Aranđelovca, Područje planirane vetroelektrane “VE Crni vrh” se nalazi na tromeđi teritorija tri jedinice lokalne samouprave, Bor, Majdanpek i Žagubica, udaljeno oko 12 km Žagubice, odnosno oko 17 km od Bora.

Unutar područja vetroelektrane planirano je postavljanje do 40 stubova vetrogeneratora, okvirno 14 na teritoriji Bora, 5 na teritoriji Majdanpeka i 21 na teritoriji Žagubice.

Investitor od prve polovine 2013. godine meri potencijal vetra na lokaciji Javonilor (Krst), koja se nalazi na teritoriji opštine Žagubica, na osnovu kojih je utvrđeno da postoji energetski potencijal vetra koji se može tehnički iskoristiti. Na osnovu rezultata merenja, doneta je odluka o izgradnji VE Crni vrh, a u proceduri je poduzanje još dva merna stuba na teritorijama Bora i Majdanpeka.

Na teritoriji opštine Žagubica područje vetroelektrane obuhvata oko 2.171 ha. Kako je navedeno, odabir tipa vetrogeneratora izvršiće se u fazi izrade tehničke dokumenatacije, a parametri izabranog tipa vetrogeneratora ne smeju da pređu granične parametre – prečnik rotora maksimalno 160 m, visina do ose gondole najviše 130 m i visina do vrha lopatice najviše 210 m.

Osim vetrogeneratora, u planu je i gradnja mreže pristupnih i servisnih puteva do lokacija vetrogeneratora, kao i trafostanica i priključno-razvodno postrojenje VE Crni vrh, koridori za postavljanje kablovskih vodova radi prenosa proizvedene električne energije do trafostanice VE Crni vrh, kao i koridori optičkih kablova radi upravljanja vetroelektranom iz centra za nadzor i upravljanje.

Kako su nam rekli u Odeljenju za urbanizam grada Bora, oni su u očekivanju Nacrta plana detaljne regulacije vetroelektrane Crni vrh, koji će zatim biti stavljen na javni uvid. Pokušali smo da kontaktiramo i investitora, kompaniju Crni vrh power, i saznamo detalje realizacije vetroelektrane, ali oni ne žele da daju izjave za javnost.

Kako je rečeno prilikom potpisivanja ugovora investitora i rukovodstva Bora krajem prošle godine, vrednost ove investicije procenjena je na oko 100 mil EUR, a izgradnja vetroturbina snage do 50 MW trebalo bi da započne odmah po dobijanju građevinske dozvole, prenosi eKapija.

KOMENTARIŠI