Zakazana 22. sednica Skupštine Grada Požarevca

Zakazana 22. sednica Skupštine Grada Požarevca

Sednica će se održati u sredu, 26. decembra, sa početkom u 10,00 časova

Sednica će se održati u sredu, 26. decembra, sa početkom u 10,00 časova.

Na Dnevnom redu će se naći čak 26 tačaka, a sednica koja će biti održana u sredu je poslednja u 2018. godini.

Foto: Urban City / 20. sednica

Od tačaka izdvajamo predlog programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2019. godinu, zatim predloge rešenja o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, predlog kadrovskog plana Gradske uprave Grada Požarevca, Gradskog pravobranilaštva Grada Požarevca i Službe za internu reviziju Grada Požarevca za 2019. godinu, predlog odluke o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu, i finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2019. godinu, predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu, Predlog zaključka kojim se usvaja Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena Grada Požarevca za period od 2019 – 2021. godine, predlozi rešenja kojima se daje saglasnost na programe poslovanja za 2019. godinu javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

KOMENTARIŠI