Foto: Urban City // B.P.

Na osnovu člana 16. stav 8. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, od 28. juna 2022. godine, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa — Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd i Grada Požarevca, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine obaveštava podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup dve stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji Grada Požarevca da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena 20. marta 2023. godine na oglasnoj tabli Grada Požarevca i na internet prezentaciji Grada Požarevca www.pozarevac.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs .

KOMENTARIŠI