Značajne strateške odluke Skupštine Grada Požarevca

Značajne strateške odluke Skupštine Grada Požarevca

Na redovnoj konferenciji za medije GrO SNS Požarevac obratio se predsednik požarevačkog parlamenta i član GrO SNS Požarevac Bojan Ilić.

On je u svom obraćanju govorio o radu skupštine i skupštinskih saveta i radnih tela. „Kao predsednik Skupštine posebno bih istakao da vodim Skupštinu u kojoj Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu odbornika, za koje smo dobili poverenje građana Požarevca, pre svega zavaljujući rezultatima koje je ostvarila Srpska napredna stranka predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem i programom SNS Požarevac“, rekao je Ilić.

„Zahvaljujući viziji mog prethodnika Baneta Spasovića pokrenuta je inicijativa za e-parlament koja je finalizovana maja 2017. kada smo među prvim gradovima digitalizovali rad lokalnog parlamenta. Na taj način višestruko je ubrzan rad Skupštine, ostvaruju se velike uštede počev od štampanih materijala, štampača, goriva i prekovremenog rada“, ističe Bojan Ilić.

Zatim je još dodao: “Do sada smo imali 30 sednica skupštine na kojima smo doneli niz odluka kojim smo omogućili ravnomeran razvoj grada u ekonomskom, privrednom, socijalnom kulturnom i sportskom pogledu a na korist svih stanovnika grada Požarevca”. Skupština grada nije aktivna samo kada su sednice parlamenta, već kroz skupštinska radna tela i savete komunicira sa građanima, sagledavajući njihove potrebe i predlažući rešenja, a sve zahvaljujući pre svega članovima SNS-a koji svojom aktivnošću čine da navedena radna tela i saveti budu prepoznatljivi u našem gradu.

Posebno bih istakao rad Saveta za rodnu ravnopravnost, savet za socijalna pitanja i savet za stara lica. Savet za rodnu ravnopravnost je održao preko 50 sednica, a angažovali su se u okviru mera populacione politike, borba protiv bele kuge, akcija „pokret za decu 3+“; kampanja „Žene žive i na selu“ pod pokroviteljstvom predsednice Narodne skupštine republike Srbije, ministarstva za rad i ministarstva bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku. Takođe sprovodi se projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ koji podrazumeva besplatnu obuku za započinjanje poslovanja, nakon koje se dobija sertifikat o završenoj obuci i izrađen biznis plan. Pristupanju Pokretu 3+ omogućilo se porodicama sa troje i više dece da postanu vlasnici ponosne kartice preko koje mogu da ostvare popuste u određenim prodajnim objektima, uslugama ali i kod pojedinih JP kao što je slučaj sa JKP „Parking servis“ Požarevac.

– Savet za socijalnu politiku koji se bavi socijalnim problemima u koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, on je održao 15 sednica.

– Savet za stara lica koja predlaže rešenja za građane koji su naši penzioneri, je imao niz aktivnosti među poslednjima je manifestacija „Zabranjeno starenje“ takozvana olimpijada za stara lica, ovaj savet je imao 28 sednica.

Skupština Grada Požarevca donela je čitav niz značajnih odluka kao što su Program lokalnog ekonomskog razvoja grada Požarevca za period od 2018-2020. Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom, Odluka o pravu na naknadu dela troškova dece u PU čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, Odluka o finansijskom učešću Opšte bolnice Požarevac u projektu „Rumunsko – srpska zajednička inicijativa u borbi protiv kancera“, Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata u postupku ozakonjenja čiji je rezultat povećan broj legalizovanih objekata, Plan generalne regulacije Požarevac 2, Određivanje područja MZ i naziva ulica i trgova na području Grada Požarevca, Statut grada, Strategija održivog razvoja 2017-2022. godine, Odluka o pogodnostima za investitore za direktne investicije, Odluka o prenosu parcele iz javne svojine grada u javnu svojinu Republike Srbije zbog izgradnje nove trafostanice od koje će korist imati privreda ali i sami građani grada Požarevca, Pribavljanje nepokretnosti putem razmene sa Bambijem grad je dobio tzv. Bambi park, a kompaniji Bambi omogućeno proširenje proizvodnih pogona…

Predsednik požarevačkog parlamenta i član Gro SNS Požarevac Bojan Ilić je na kraju rekao da su sve ove mere preduzete sa ciljem boljeg života građana i ravnomernog razvoja gradskih i seoskih naselja.

1 KOMENTAR

  1. Bojane, zaboravio si najvažnije: Epidemiju postavljanja nekih čudniih objekata koje neki nazivaju KIOSK. Građani Požarevca neka se pripreme jer se pod okriljem noći KIOSK može iznenadno pojaviti na najčudnijim mestima.

KOMENTARIŠI