Počasni vitez 60. Ljubičevskih konjičkih igara je dr Miomir Korać.

Naučni savetnik, dr Miomir Korać, je direktor Arheološkog instituta u Beogradu. U Arheološkom institutu radi 36 godina, od zvanja asistenta pripravnika do zvanja naučnog savetnika.

Korać je učestvovao na brojnim međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Objavio je preko 100 naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima.

Publikovao je 8 monografija i 18 kataloga prvenstveno zasnovanim na rezultatima istraživanja Viminacijuma.

Urednik je naučne edicije od 25 tomova građe sa istraživanja antičkih nekropola Viminacijuma. Do 2015. objavljena su 3 toma koje prikazuju dosadašnje rezultate najveće rimske nekropole sa cele teritorije rimskog Carstva.

KOMENTARIŠI