U kancelariji za Lokalni ekonomski razvoj, sa početkom u 9,00 časova, opštinska “vlada” održala je u četvrtak 16. avgusta svoju 60. sednicu u ovom sazivu.

Predsedavao je predsednik veća Novica Janošević, a na dnevnom redu bilo je tridesetak tačaka.

Foto: E-Kučevo

Članovi veća su u toku rada imenovali Komisiju za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivredenog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kučevo, doneli pozitivnu odluku u vezi potraživanja opštine preuzetim od bivše JP Direkciije na ime zakupa, produžili ugovor o davanju vozila Fiat Punto Stanici policije Kučevo na korišćenje, razmatrali zahteve Opšte bolnice Požarevac i PU Kučevo za donacijama – set tačaka se odnosio na različite zahteve pojedinaca i pravnih lica (naknade šteta, produženje radnog vremena itd).

KOMENTARIŠI