Grad Požarevac raspisao je Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period jul – decembar 2018. godine, u cilju izbora pružaoca, koji će realizovati pilotiranje usluge ličnog pratioca u periodu jul – decembar 2018. godine, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca,  u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 dinara.

  Pravo podnošenja prijave za pilotiranje usluge ličnog pratioca, imaju organizacije, odnosno udruženja koja su od  javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom pod uslovom  da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se od 1. jula do kraja kalendarske godine.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana počecši od 8. maja.

O uslovima i načinu konkurisanja pročitajte OVDE.

KOMENTARIŠI