Foto: APR

Od 1. oktobra je korisnicima omogućeno podnošenje elektronske registracione prijave za osnivanje privrednog društva uz istovremeno evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku.

Softverskim unapređenjem korisničkih aplikacija „eRegistracije osnivanja privrednih društava” i „Centralne evidencije stvarnih vlasnika“, osnivač sada ima mogućnost da u elektronskom postupku osnivanja privrednog društva, ukoliko to želi, može da evidentira i podatke o stvarnom vlasniku.

Ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, zakonski zastupnik privrednog društva ima obavezu da, u roku od 15 dana od dana upisa društva u Registar privrednih subjekata, evidentira podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika. S tim u vezi, ostaje odgovornost zastupnika za evidentiranje podataka u propisanom roku, za tačnost podataka koje je evidentirao, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenata na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

KOMENTARIŠI