APR: Počela elektronska registracija promene podataka i brisanja preduzetnika

APR: Počela elektronska registracija promene podataka i brisanja preduzetnika

Foto: APR

Na portalu sa elektronskim servisima Agencije za privredne registre danas puštena u rad aplikacija za podnošenje svih prijava za promene podataka preduzetnika.

Na portalu sa elektronskim servisima Agencije za privredne registre (APR) danas je puštena u rad aplikacija za podnošenje svih prijava za promene podataka preduzetnika, kao i za brisanje preduzetnika. Elektronsko podnošenje prijave promene podataka i brisanja preduzetnika nije obavezno, pa svi preduzetnici koji žele da podnose prijave u pisanoj formi mogu da nastave to da čine kao i do sada, lično ili putem pošte. Za e-registraciju promena podataka i brisanja, potrebno je da preduzetnik ima kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Srbiji, instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu novu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje i kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i slično. Preuzimanje je besplatno sa sajta APR-a. Korisniku je potrebna i bilo koja vrsta platne kartice (Visa, MasterCard ili DinaCard), kojom se plaća naknada za elektronsku registraciju.

– Ako se uz elektronsku prijavu prilaže i dokument kao što je saglasnost, uverenje (na primer, dokazi o izmirenim poreskim obavezama), dozvola nadležnog organa koji je izvorno nastao u papirnoj formi, taj dokument mora biti digitalizovan, odnosno pretvoren u formu elektronskog dokumenta. Digitalizaciju tog akta, odnosno konvertovanje u formu elektronskog dokumenta, može da uradi advokat, uz uslov da je advokat istovremeno i podnosilac same prijave, ili notar koji svojim elektronskim potpisom garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom – navode u APR-u.

Dokumenta koja izdaje sam preduzetnik, poput ovlašćenja prokuristi, mogu se načiniti u izvorno elektronskoj formi, tako što će preduzetnik potpisati dokument svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Sa puštanjem u rad aplikacija za elektronsko podnošenje prijava za promene i brisanje, uz pre nekoliko godina uvedenu prijavu „e-eegistracija osnivanja preduzetnika”, APR je omogućio preduzetnicima da sve ove postupke registracije, koji se vode u Registru privrednih subjekata, mogu da obave u digitalnom obliku. Agencija trenutno pruža oko 10 elektronskih servisa za privredu i ostala pravna lica i nastaviće sa procesom digitalizacije preostalih postupaka registracije, koji su u nadležnosti Agencije za privredne registre.

KOMENTARIŠI