PODELI
Foto: Pixabay // ilustracija

Osiguranici su na bolovanje najčešće išli zbog tumora, bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, povreda, trovanja.

U prvih devet meseci ove godine na bolovanju je bilo 165.000 osiguranika, što je za četiri odsto manje nego prošle godine i šest odsto manje nego 2017, podaci su Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji isplaćuje naknade ukoliko je zaposleni na poštedi dužoj od 30 dana.

Osiguranici su na bolovanje najčešće išli zbog tumora, bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, povreda, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora, bolesti sistema krvotoka i duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja.

Od 11. aprila ove godine na snazi je novi Zakon o zdravstvenom osiguranju koji kaže da izabrani lekar sada može da otvori bolovanje do 60 dana, a nakon toga lekarska komisija. Lekarska komisija ocenu donosi na osnovu medicinske dokumentacije, a po potrebi i na osnovu neposrednog pregleda osiguranika. Koliko zaposleni koriste bolovanje kraće od mesec dana, koje snosi poslodavac, niko ne broji.

KOMENTARIŠI