Čekamo košavu

Čekamo košavu

Foto: Urban City / Arhiva

Čekajući rezultate mera koje nadležni preduzimaju za čistiji vazduh, građani se uzdaju u vetar i bolje vremenske prilike. Danas krajem dana počeće da duva košava, a osim vetra, za vikend se očekuju i padavine koje će trenutno ublažiti efekte zagađenja.

Već danima internet portali koji prate kvalitet vazduha upozoravaju da je vazduh u Srbiji možda najgori u Evropi.

Domaće institucije koje se brinu o životnoj sredini ne spore zagađenost, ali saopštavaju da su ovakve procene preterane. Javnost je uznemirena, a dovoljno je otvoriti prozor u nekom od većih gradova i zaključiti da sa vazduhom ništa nije kako treba.

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Srbije  Goran Trivan rekao je gostujući u emisiji “Četvrtkom u devet”, da je zagađenja vazduha bilo i ranijih godina, ali da se sada promenila percepcija građana koji su postali svesni koliko je to važna tema.

Podaci koje sakupljamo poslednjih 10 godina pokazali su da je 2010. bilo više od 130 dana sa povišenim parametrima zagađenja, a 2018. godine preko 50 dana, rekao je Trivan.

“Nije tačno da smo među najzagađenijim u svetu. Postoje metodološke greške, verujte našoj Agenciji i Zavodu za javno zdravlje. Nismo među najzagađenijim, ali jesmo zagađeni”, rekao je Trivan.

Bitno je, kaže, da se pozabavimo uzrocima i da primenjujemo mere. 

Kada je reč o velikim zagađivačima poput termoelektrana, ministar Trivan se slaže da se moraju ugrađivati filteri.

“Nema sumnje da su termoelekrane veliki zagađivači, ali nisu sva zagađenja ista i zavisi koje podatke gledate. Imate azotne okside, sumporokside. Ali individualna ložišta, kojih samo u Beogradu ima preko sto hiljada, i te kako utiču na zagađenje”, rekao je ministar.

Obrenovac nije daleko, kaže prof. dr Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu i ukazuje da su trenutno najveći izvor zagađenja upravo termoelektrane i ložišta.

“Trenutno imamo puno organskih zagađujućih materija iz vozila i deponija koje povremeno gore, imamo sumpora, azota i čestica iz tremoenergetskog sistema, poljoprivrede, ali sada je najveći izvor saobraćaj, ložišta i termoelektrane”, rekao je Jovović.

Preporuke lekara

Sve što udahnemo u pluća, počev od dušnika do alveola može da ošteti mehanizme odbrane, kaže pulmolog Branislava Milenković, i ukazuje da ako je količina štetnih čestica i gasova velika, onda su ti mehanizmi jako oslabljeni i nema odbrane ni od virusa ni od bakterija.

Prema, njenim rečima, više od 35 dana izlaganja godišnje aerozagađenju deluje štetno na disajne puteve.

Ministar smatra da u Srbiji nije dostignut taj kritičan broj dana.

Preporuka lekara jeste da se izbegava fizička aktivnost na otvorenom, da se prostorije ne provetravaju u jutranjim i večernjim satima kada je zagađenje najveće, hronični bolesnici da redovno uzimaju terapiju, a da hrana bude bogata antiksidantinama iz voća i povrća.

Umesto maski, Milenkovićeva je preporučila upotrebu šalova ili maramica od prirodnih materijala.

Ministar Trivan najvljuje da će Vlada danas formirati komisiju koja će se baviti zagađenjem i to, kako kaže, vrlo brzo zarad praktičnih poteza.

Čekajući rezultate mera koje nadležni preduzimaju za čistiji vazduh, građanima ostaje da sačekaju košavu koja će početi da duva sutra i koja će štetne gasove podići u više delove atmosfere.

KOMENTARIŠI