Još jedan od prioriteta koje je definisala Lokalna akciona grupa u okviru ROMACTED programa je realizovan. Dve divlje deponije u naselju Kanal su raščišćene uz pomoć Površinskog kopa Drmno „TE Kostolac“ i mehanizacije preduzeća „Autotransport“.

Gradska opština Kostolac sprovodi ROMACTED program u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i Savetom Evrope, i ima za cilj promovisanje dobrog upravljanja lokalnih samouprava i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou. Rezultat ove, ali i drugih aktivnosti u okviru ovog programa, je dobra saradnja između svih institucija na lokalu i zajedničko rešavanje problema građana.

Radove na jučerašnjem uređenju divljih deponija obišao je predsednik Gradske opštine Kostolac Serdžo Krstanoski, članovi Veća Gradske opštine Kostolac Miladin Radomirović i Bajram Morina, kao i koordinator za romska pitanja Memet Mecanovci.

KOMENTARIŠI