Iz tog fonda je saopšteno da ovaj servis pruža mogućnost osiguranim licima da provere da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena. Servis je dostupan na sajtu Republičkog fonda, pod naslovom “Proverite da li je vaša zdravstvena kartica proizvedena”.
Da bi osigurano lice dobilo povratnu informaciju o statusu proizvodnje zdravstvene kartice, potrebno je da unese svoj LBO broj.
– Primenom ovog servisa, sva osigurana lica će moći da se informišu o statusu proizvodnje njihove zdravstvene kartice, bez potrebe odlaska na šalter Republičkog fonda – rekla je dr Verica Lazić v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Ideja korišćenja servisa je ta da osigurana lica ne moraju da odlaze na šalter Republičkog fonda kako bi proverili da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena, već to mogu učiniti putem sajta Republičkog fonda.
Ukoliko servis na sajtu pruži informaciju da je zdravstvena kartica proizvedena, osigurano lice treba da se javi matičnoj filijali, odnosno ispostavi, u cilju preuzimanja zdravstvene kartice.

KOMENTARIŠI