Danas je Međunarodni dan fizičke aktivnosti “Kretanjem do zdravlja”, ove stvari bi...

Danas je Međunarodni dan fizičke aktivnosti “Kretanjem do zdravlja”, ove stvari bi trebalo da znate

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, odrasli bi trebalo da upražnjavaju najmanje 150 minuta umerene ili najmanje 75 minuta intenzivne fizičke aktivnosti nedeljno

Počev od 2002. godine, Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava 10. maja svake godine. Svetska zdravstvena organizacija pokrenula je ovu globalnu kampanju u cilju podizanja svesti celokupne javnosti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u prevenciji bolesti, očuvanju i unapređenju dobrog zdravlja i blagostanja.

Ovaj dan se u našoj zemlji obeležava pod sloganom „Kretanjem do zdravlja”, a odnosi se na umerenu fizičku aktivnost bez obzira na sadržaje, mesto i vreme izvođenja. Ciljna grupa je celokupna populacija uvažavajući sve različitosti u smislu uzrasta, pola, verske, rasne, socijalne, ekonomske i etničke pripadnosti.

Zavod za javno zdravlje Požarevac, kao i prethodnih godina, u saradnji sa domovima zdravlja Braničevskog i Podunavskog okruga podržava i organizuje pomenutu kampanju, sa ciljem da poveća nivo svesti stanovništva o značaju redovne fizičke aktivnosti u prevenciji bolesti.

Foto; URBAN CITY

Fizička aktivnost predstavlja svako kretanje tela pomoću snage i mišića koje dovodi do potrošnje energije (sagorevanja kalorija) i jedan je od kriterijuma za ocenu zdravlja.

Redovna umerena fizička aktivnost, kao što su hodanje, vožnja bicikla, ples, ne čini samo da se osećate dobro, već ima značajne prednosti za zdravlje: smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i nekih vrsta raka, pomaže u kontroli telesne mase, a doprinosi i dobrom mentalnom stanju. Fizička aktivnost unapređuje rast i razvoj dece i mladih, povećava samopouzdanje, samopoštovanje i stvara osećaj pripadnosti zajednici.

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, odrasli bi trebalo da upražnjavaju najmanje 150 minuta umerene ili najmanje 75 minuta intenzivne fizičke aktivnosti nedeljno. Deci je potrebno najmanje 60 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti dnevno. Od uzrasta, pola, zdravstvenog stanja, vremenskih prilika zavisiće i izbor vrste aktivnosti (šetnja, vožnja bicikla, plivanje, trčanje, vežbe…), njena učestalost i trajanje. Ne postoji najbolja – svaka fizička aktivnost je dobra.

Ciljevi ovogodišnje kampanje su:

Podizanje svesti stanovništva o prednostima fizičke aktivnosti u prevenciji nezaraznih bolesti;
Isticanje koristi fizičke aktivnosti za zdravlje kroz primere dobre prakse;
Usmeravanje pažnje na stanovništvo i davanje smernica kako da se fizička aktivnost realizuje u slobodno vreme, na radnom mestu, u školi, kući;
Promovisanje zdravih stilova života kao što su pravilna ishrana, smanjenje nasilja, prestanak pušenja i smanjenje izloženosti duvanskom dimu, smanjenje stresa i društvene izolacije.
„Kretanjem do zdravlja” označava sprovođenje umerenih fizičkih aktivnosti bilo koje vrste koje može da obavlja svaki pojedinac da bi unapredio svoje zdravlje.

KOMENTARIŠI