PODELI
Foto: Ilustracija

99 total views, 3 views today

Srbija bi trebalo da da garancije za zaduženje Elektroprivrede Srbije od 80 miliona evra kod Nemačke razvojne banke KfW za projekat obnovljive energije Kostolac – vetropark, predviđeno je zakonom koji će parlament razmotriti na novoj sednici koja počinje u danas, 11. aprila.

Davanje te garancije predviđeno je državnim budžetom za 2018. Period dospeća zajma je 15 godina, a fiksna kamatna stopa iznosi 0,85 odsto. Period počeka je cetiri godine, tako da će se glavnica otplaćivati u 23 polugodišnje rate, s tim što prva rata glavnice dospeva na plaćanje 30. decembra 2021. godine, a poslednja 30. decembra 2032. godine. Period raspoloživosti zajma je do 30. decembra 2021. godine. Provizija za organizovanje posla je 0,75 odsto iznosa zajma i plaća se jednokratno, a provizija na neiskorišćceni iznos zajma je 0,25 odsto godišnje.

Polugodišnje plaćanje kamata i provizije

Predviđeno je da se troškovi kamate i provizije na neiskorišćeni iznos zajma plaćaju polugodišnje, 30. juna i 30. decembra svake godine. U obrazloženju predloženog zakona za davanje garancije navodi se da je realizacija Projekta u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za obnovljive izvore energije, kako bi se dostigao obavezujući cilj Republike Srbije, koji se odnosi na učešće udela obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije 2020. godine od 27 odsto.

PROČITAJTE I OVO: 

Gradi se vetropark u Kostolcu: Potpisan ugovor o kreditu od 80 miliona evra

Strategija razvoja energetike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine kao jedan od prioriteta ističe racionalno korišćenje prirodnih resursa i podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i energetski efikasnijih i ekološki prihvatljivijih tehnologija i opreme za korišćenje energije.

KOMENTARIŠI